GAVINO d.o.o.

Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti porezno savjetovanje • osnovano 1999. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 152.065 148.108
Dobit (neto) 50.399 46.179
Imovina 63.815 58.724
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 1.231 1.179
2021 2022
Prihodi 1.145.734 1.115.926
Dobit (neto) 379.733 347.936
Imovina 480.816 442.462
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 9.276 8.885

Vlasnici i uprava

Biserka Žudić član društva, član uprave
Nadija Pauletić član društva, predsjednik uprave

GAVINO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 130.654 149.464 142.991 152.065 148.108
Poslovni prihodi 130.592 143.004 140.579 151.792 147.727
Poslovni rashodi 89.055 85.407 95.701 95.998 96.584
Financijski prihodi 61 6.459 2.411 272 381
Financijski rashodi 1.260 133 271 - 269
Ukupni rashodi 90.316 85.540 95.973 95.998 96.854
Dobit ili gubitak razdoblja 35.375 56.148 41.354 50.399 46.179
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 40.337 63.923 47.017 56.066 51.254
Porez na dobit 4.962 7.775 5.663 5.667 5.075
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 927 817 1.204 1.643 876
Nematerijalna imovina - - - 875 743
Materijalna imovina 927 817 1.204 767 132
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 47.371 71.137 55.288 62.171 57.598
Potraživanja 21.607 17.899 18.304 17.239 13.357
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 25.763 53.238 36.984 44.932 44.241
Ukupno aktiva 48.298 71.955 56.492 63.815 58.724
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 984.417 1.126.138 1.077.366 1.145.734 1.115.926
Poslovni prihodi 983.950 1.077.470 1.059.200 1.143.680 1.113.050
Poslovni rashodi 670.992 643.501 721.064 723.301 727.717
Financijski prihodi 467 48.668 18.166 2.054 2.876
Financijski rashodi 9.501 1.003 2.048 - 2.030
Ukupni rashodi 680.493 644.504 723.112 723.301 729.747
Dobit ili gubitak razdoblja 266.533 423.051 311.582 379.733 347.936
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 303.924 481.634 354.254 422.433 386.179
Porez na dobit 37.391 58.583 42.672 42.700 38.243
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.987 6.163 9.072 12.383 6.601
Nematerijalna imovina - - - 6.600 5.600
Materijalna imovina 6.987 6.163 9.072 5.783 1.001
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 356.917 535.985 416.574 468.433 433.978
Potraživanja 162.801 134.862 137.915 129.891 100.644
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 194.116 401.123 278.659 338.542 333.334
Ukupno aktiva 363.904 542.148 425.646 480.816 442.462

GAVINO d.o.o. za usluge, turistička agencija Novigrad - Cittanova