GALEB - PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

GALEB - PROMET d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Srednjaci 16
Zagreb

☎ +385 1 3862 535

 

OIB96627817240

MBS080229389

HRK 2020 2021
Prihodi 333,6k 233,0k
Dobit (neto) -89,3k 47,8k
Imovina 250,7k 270,0k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 2,29k 646

Vlasnici i uprava

Jadranka Krsnik jedini član d.o.o, prokurist
Damir Krsnik direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 320,8k 441,0k 552,8k 333,6k 233,0k
Poslovni prihodi 320,5k 441,0k 552,5k 331,3k 231,9k
Poslovni rashodi 412,8k 576,4k 596,6k 421,1k 184,1k
Financijski prihodi 277 13 303 2,25k 1,07k
Financijski rashodi 1,39k 2,58k 1,86k 1,89k 1,10k
Ukupni rashodi 414,2k 579,0k 598,5k 423,0k 185,2k
Dobit ili gubitak razdoblja -93,3k -137,9k -45,6k -89,3k 47,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -93,3k -137,9k -45,6k -89,3k 47,8k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - - 149,8k 1,00k 11,1k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 149,8k 1,00k 11,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 496,1k 333,3k 301,5k 248,4k 257,6k
Potraživanja 323,0k 152,7k 173,7k 30,2k 18,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 12,1k 27,9k 19,8k 122,7k 163,9k
Ukupno aktiva 498,2k 334,1k 452,6k 250,7k 270,0k