FRIVA AB-GALEB trgovina i usluge d.o.o.

FRIVA AB-GALEB d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1992. godine

Kontakt

Borčec 87
Zagreb

☎ +385 91 277 9522

 

OIB15932491892

MBS080116500

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 1,59M 2,10M
Dobit (neto) 874 34,0k
Imovina 875,5k 909,8k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 4,47k 5,36k

Vlasnici i uprava

Danijel Bednjanec Rantaša jedini član d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,37M 2,21M 2,20M 1,59M 2,10M
Poslovni prihodi 2,36M 2,20M 2,19M 1,58M 2,10M
Poslovni rashodi 2,23M 2,17M 2,15M 1,57M 2,05M
Financijski prihodi 7,33k 6,07k 5,88k 4,72k 2,45k
Financijski rashodi 16,5k 19,2k 15,9k 17,3k 15,2k
Ukupni rashodi 2,25M 2,19M 2,17M 1,59M 2,06M
Dobit ili gubitak razdoblja 105,0k 13,5k 24,1k 874 34,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 123,0k 17,7k 30,6k 874 37,3k
Porez na dobit 18,0k 4,26k 6,45k - 3,31k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 221,3k 174,0k 118,4k 65,5k 78,0k
Nematerijalna imovina 1,93k 3,23k 4,50k 3,21k 1,93k
Materijalna imovina 219,4k 170,8k 113,9k 62,3k 76,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 500,3k 506,7k 434,3k 799,9k 831,8k
Potraživanja 108,5k 104,1k 104,6k 83,7k 78,6k
Financijska imovina 4,36k 4,45k 4,56k 59,2k 59,4k
Novac u banci i blagajni 14,5k 9,60k 15,4k 288,2k 453,5k
Ukupno aktiva 723,2k 680,7k 552,8k 875,5k 909,8k