FRENK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, proizvodnju i trgovinu

FRENK d.o.o.

Tehničko ispitivanje i analiza • osnovano 1994. godine

Kontakt

Heinzelova ulica 47 A
Zagreb

☎ +385 98 234 487

 

OIB11420011640

MBS080398101

HRK 2019 2020
Prihodi - -
Dobit (neto) -27,3k -3,51k
Imovina 2,94k 442
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Mario Miloš jedini član d.o.o., direktor
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 540 240 504 27,3k 3,51k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 540 240 504 27,3k 3,51k
Dobit ili gubitak razdoblja -540 -240 -504 -27,3k -3,51k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -540 -240 -504 -27,3k -3,51k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1 1 1 2,94k 442
Potraživanja - - - - 442
Financijska imovina 1 - - - -
Novac u banci i blagajni - 1 1 2,94k -
Ukupno aktiva 1 1 1 2,94k 442