FRANCK prehrambena industrija, dioničko društvo

FRANCK d.d.

Prerada čaja i kave • osnovano 1971. godine

Kontakt

Vodovodna ulica 20
Zagreb

☎ +385 1 3710 111

 

OIB07676693758

MBS080000209

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 574,4M 615,3M
Dobit (neto) 23,4M 36,3M
Imovina 768,0M 794,0M
Zaposleni 404 457
Prosječna plaća 10,1k 9,25k

Vlasnici i uprava

Dubravko Artuković predsjednik nadzornog odbora
Tatjana Rukavina zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Vice Mandarić član nadzornog odbora
Ivan Artuković direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 784,2M 876,3M 723,8M 574,4M 615,3M
Poslovni prihodi 736,6M 651,5M 628,3M 571,5M 612,1M
Poslovni rashodi 1.062,2M 612,5M 580,6M 538,3M 573,7M
Financijski prihodi 47,6M 224,7M 95,5M 2,90M 3,24M
Financijski rashodi 23,8M 170,8M 108,4M 11,7M 5,61M
Ukupni rashodi 1.086,0M 783,4M 689,0M 550,0M 579,4M
Dobit ili gubitak razdoblja -250,2M 45,0M 36,3M 23,4M 36,3M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -301,7M 92,8M 34,8M 24,3M 35,9M
Porez na dobit -51,5M 47,7M -1,54M 982,6k -364,8k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 604,9M 537,9M 550,7M 553,4M 551,6M
Nematerijalna imovina 83,6M 89,2M 102,0M 100,6M 96,6M
Materijalna imovina 377,4M 361,8M 359,7M 351,1M 351,8M
Financijska imovina 90,2M 79,0M 81,0M 95,2M 96,4M
Potraživanja 88,1k 1,99M 499,7k - -
Kratkotrajna imovina 617,9M 427,9M 262,5M 187,2M 209,9M
Potraživanja 401,5M 156,6M 126,3M 107,8M 129,0M
Financijska imovina 70,2M 175,5M 6,38M 2,59M 4,90M
Novac u banci i blagajni 74,7M 34,8M 64,2M 8,32M 8,60M
Ukupno aktiva 1.235,6M 981,5M 835,6M 768,0M 794,0M