FRAMEK PRODUKCIJA j.d.o.o. u stečaju

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n. • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica Platana 4
Zagreb

☎ +385 99 410 0000

 

OIB21851293789

MBS081049187

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 62.263 -
Dobit (neto) −22.834 0
Imovina 2.950 2.950
Zaposleni 4 -
Prosječna plaća 149 -
2021 2022
Prihodi 469.122 -
Dobit (neto) −172.044 −1
Imovina 22.227 22.227
Zaposleni 4 -
Prosječna plaća 1.126 -

Vlasnici i uprava

Franjo Mendeš jedini član j.d.o.o
Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

FRAMEK PRODUKCIJA j.d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 37.101 89.120 43.416 62.263 -
Poslovni prihodi 37.101 89.112 43.415 62.263 -
Poslovni rashodi 34.315 88.465 95.595 85.097 0
Financijski prihodi - 8 1 - -
Financijski rashodi - 63 47 - -
Ukupni rashodi 34.315 88.529 95.642 85.097 0
Dobit ili gubitak razdoblja 2.451 520 −52.226 −22.834 0
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2.785 591 −52.226 −22.834 0
Porez na dobit 334 71 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 5.729 8.709 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 5.729 8.709 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.116 8.298 3.075 2.950 2.950
Potraživanja 1 5.168 2.392 2.430 2.430
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 3.115 3.130 683 519 519
Ukupno aktiva 3.116 14.027 11.784 2.950 2.950
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 279.540 671.482 327.124 469.122 -
Poslovni prihodi 279.540 671.416 327.112 469.122 -
Poslovni rashodi 258.551 666.547 720.265 641.166 1
Financijski prihodi - 66 12 - -
Financijski rashodi - 480 356 - -
Ukupni rashodi 258.551 667.027 720.621 641.166 1
Dobit ili gubitak razdoblja 18.470 3.920 −393.497 −172.044 −1
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 20.989 4.455 −393.497 −172.044 −1
Porez na dobit 2.519 535 - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 43.169 65.623 - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 43.169 65.623 - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 23.485 62.524 23.170 22.227 22.227
Potraživanja 10 38.939 18.023 18.315 18.315
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 23.475 23.585 5.147 3.912 3.912
Ukupno aktiva 23.485 105.693 88.793 22.227 22.227

FRAMEK PRODUKCIJA j.d.o.o. za usluge u stečaju Zagreb