FLOATING CAPITAL d.o.o.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 82.671 96.668
Dobit (neto) 23.364 −12.300
Imovina 365.594 331.696
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 622.890 728.347
Dobit (neto) 176.041 −92.678
Imovina 2.754.573 2.499.168
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Christoph Helmut Bach član društva
Emanuel Herold član društva
Michael Riml član društva
New Future Holding GmbH član društva
Peter Fischer član društva, član uprave

FLOATING CAPITAL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 82.671 96.668
Poslovni prihodi 80.634 96.654
Poslovni rashodi 53.913 101.119
Financijski prihodi 2.036 14
Financijski rashodi 2.797 7.849
Ukupni rashodi 56.710 108.968
Dobit ili gubitak razdoblja 23.364 −12.300
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25.960 −12.300
Porez na dobit 2.596 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 349.324 305.199
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 349.324 305.199
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 16.232 26.456
Potraživanja 2.453 5.184
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 13.779 21.272
Ukupno aktiva 365.594 331.696
🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022
Ukupni prihodi 622.890 728.347
Poslovni prihodi 607.543 728.240
Poslovni rashodi 406.213 761.883
Financijski prihodi 15.347 107
Financijski rashodi 21.076 59.142
Ukupni rashodi 427.289 821.025
Dobit ili gubitak razdoblja 176.041 −92.678
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 195.601 −92.678
Porez na dobit 19.560 -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.631.982 2.299.522
Nematerijalna imovina - -
Materijalna imovina 2.631.982 2.299.522
Financijska imovina - -
Potraživanja - -
Kratkotrajna imovina 122.302 199.337
Potraživanja 18.483 39.063
Financijska imovina - -
Novac u banci i blagajni 103.819 160.274
Ukupno aktiva 2.754.573 2.499.168

FLOATING CAPITAL d.o.o. za iznajmljivanje plovila Biograd Na Moru