FLOATING CAPITAL d.o.o.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava • osnovano 2021. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2022 2023
Prihodi 96.668 104.655
Dobit (neto) −12.300 −6.573
Imovina 331.697 298.617
Zaposleni 0 0
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Christoph Helmut Bach član društva
Emanuel Herold član društva
Michael Riml član društva
New Future Holding GmbH član društva
Peter Fischer član društva, član uprave

FLOATING CAPITAL d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2021 2022 2023
Ukupni prihodi 82.672 96.668 104.655
Poslovni prihodi 80.635 96.654 104.655
Poslovni rashodi 53.914 101.119 105.412
Financijski prihodi 2.037 14 0
Financijski rashodi 2.797 7.849 5.816
Ukupni rashodi 56.711 108.969 111.228
Dobit ili gubitak razdoblja 23.365 −12.300 −6.573
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25.961 −12.300 −6.573
Porez na dobit 2.596 0 0
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 349.324 305.199 261.073
Nematerijalna imovina 0 0 0
Materijalna imovina 349.324 305.199 261.073
Financijska imovina 0 0 0
Potraživanja 0 0 0
Kratkotrajna imovina 16.232 26.457 37.508
Potraživanja 2.453 5.185 7.488
Financijska imovina 0 0 0
Novac u banci i blagajni 13.779 21.272 30.019
Ukupno aktiva 365.595 331.697 298.617

FLOATING CAPITAL d.o.o. za iznajmljivanje plovila Biograd Na Moru