FLIBA, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu

FLIBA, d.o.o.

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1998. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 956,4M 1.081,6M
Dobit (neto) 23,7M 23,2M
Imovina 691,1M 787,4M
Zaposleni 676 812
Prosječna plaća 6,18k 5,72k

Vlasnici i uprava

HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 848,6M 981,4M 1.044,0M 956,4M 1.081,6M
Poslovni prihodi 817,7M 979,6M 1.042,2M 952,2M 1.079,6M
Poslovni rashodi 816,2M 948,3M 1.003,2M 892,4M 1.012,2M
Financijski prihodi 30,9M 1,80M 1,81M 4,21M 2,03M
Financijski rashodi 21,4M 12,9M 17,7M 39,3M 40,5M
Ukupni rashodi 837,6M 961,3M 1.020,9M 931,7M 1.052,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 9,07M 19,2M 23,2M 23,7M 23,2M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 11,0M 20,0M 23,1M 24,7M 28,7M
Porez na dobit 1,99M 826,1k -162,8k 1,05M 5,57M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 276,5M 259,4M 243,0M 441,3M 534,7M
Nematerijalna imovina 56,9M 57,2M 56,2M 267,0M 376,0M
Materijalna imovina 215,4M 198,8M 182,7M 168,9M 154,8M
Financijska imovina 205,1k 205,1k 577,9k 577,9k 577,9k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 243,9M 213,9M 224,8M 247,7M 251,2M
Potraživanja 47,7M 41,4M 31,2M 31,6M 37,6M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 27,9M 5,77M 22,9M 41,5M 2,28M
Ukupno aktiva 521,3M 474,6M 468,8M 691,1M 787,4M