FLACH TOURS d.o.o.

Djelatnosti putničkih agencija • osnovano 2007. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Osipovica 18
Medulin

☎ +385 98 255 628

 

OIB10947185249

MBS130013027

2021 2022
Prihodi 37.195 36.725
Dobit (neto) 1.452 845
Imovina 87.881 84.860
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 280.252 276.706
Dobit (neto) 10.942 6.370
Imovina 662.145 639.379
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Josip Flah član društva, prokurist
Lovorka (Bezina) Flah član društva, prokurist
Igor Flah direktor

FLACH TOURS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 39.482 54.825 29.478 37.195 36.725
Poslovni prihodi 32.122 54.527 29.240 37.195 35.622
Poslovni rashodi 34.387 33.646 14.480 28.366 30.669
Financijski prihodi 7.360 298 238 - 1.103
Financijski rashodi 10.730 6.335 4.190 7.215 5.115
Ukupni rashodi 45.118 39.981 18.670 35.582 35.785
Dobit ili gubitak razdoblja −5.636 13.423 9.538 1.452 845
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −5.636 14.843 10.808 1.613 939
Porez na dobit - 1.420 1.269 161 93
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.993 6.424 78.330 76.384 73.905
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.993 6.424 5.790 7.762 12.372
Financijska imovina - - 72.540 68.622 61.532
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 77.726 77.827 22.858 8.179 10.954
Potraživanja 869 6.565 21.438 2.561 6.919
Financijska imovina 76.588 71.236 - - -
Novac u banci i blagajni 269 25 1.420 5.618 4.035
Ukupno aktiva 83.720 84.251 101.188 87.881 84.860
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 297.479 413.085 222.109 280.252 276.706
Poslovni prihodi 242.024 410.838 220.315 280.252 268.394
Poslovni rashodi 259.095 253.506 109.106 213.727 231.083
Financijski prihodi 55.455 2.247 1.794 - 8.312
Financijski rashodi 80.849 47.737 31.570 54.367 38.545
Ukupni rashodi 339.944 301.243 140.676 268.094 269.628
Dobit ili gubitak razdoblja −42.465 101.139 71.865 10.942 6.370
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −42.465 111.842 81.433 12.158 7.078
Porez na dobit - 10.703 9.568 1.216 708
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 45.159 48.405 590.180 575.517 556.840
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 45.159 48.405 43.627 58.483 93.224
Financijska imovina - - 546.553 517.034 463.616
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 585.632 586.390 172.228 61.628 82.539
Potraživanja 6.550 49.468 161.528 19.297 52.137
Financijska imovina 577.053 536.730 - - -
Novac u banci i blagajni 2.029 192 10.700 42.331 30.402
Ukupno aktiva 630.791 634.795 762.408 662.145 639.379

FLACH TOURS d.o.o. turistička agencija i poslovanje nekretninama Medulin