FIZIO TECH d.o.o.

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima • osnovano 2018. godine

Kontakt

Jelušićev prilaz 2
Pula

☎ +385 95 913 3573

 

OIB88919642747

MBS130086881

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 211,9k 368,7k
Dobit (neto) 7,80k -72,9k
Imovina 85,1k 69,2k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 5,44k 9,78k
2020 2021
Prihodi 28,1k 48,9k
Dobit (neto) 1,03k -9,67k
Imovina 11,3k 9,19k
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 722 1,29k

Vlasnici i uprava

Filip Sironić član društva, direktor
Petra Josipović član društva

FIZIO TECH d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 70,0k 160,3k 211,9k 368,7k
Poslovni prihodi 70,0k 160,3k 211,9k 368,6k
Poslovni rashodi 66,1k 153,1k 202,1k 440,6k
Financijski prihodi - - 8 13
Financijski rashodi 28 81 999 1,00k
Ukupni rashodi 66,2k 153,2k 203,1k 441,6k
Dobit ili gubitak razdoblja 3,33k 6,23k 7,80k -72,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,79k 7,08k 8,87k -72,9k
Porez na dobit 455 850 1,06k -
2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 6,86k 34,9k 26,7k
Nematerijalna imovina - - 15,0k 15,0k
Materijalna imovina - 6,86k 19,9k 11,6k
Financijska imovina - - - -
Potraživanja - - - -
Kratkotrajna imovina 130,9k 205,2k 50,1k 42,5k
Potraživanja 4,15k 8,01k 26,2k 13,3k
Financijska imovina - - - -
Novac u banci i blagajni 126,8k 197,2k 23,9k 29,1k
Ukupno aktiva 130,9k 212,1k 85,1k 69,2k

FIZIO TECH društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i istraživanje medicinskih proizvoda Pula