FIZIO TECH d.o.o.

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima • osnovano 2018. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 48.935 0
Dobit (neto) −9.677 −3.857
Imovina 9.190 2.519
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 1.298 -
2021 2022
Prihodi 368.704 6
Dobit (neto) −72.918 −29.064
Imovina 69.247 18.982
Zaposleni 1 -
Prosječna plaća 9.785 -

Vlasnici i uprava

Filip Sironić član društva, direktor
Petra Josipović član društva

FIZIO TECH d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 9.290 21.279 28.133 48.935 0
Poslovni prihodi 9.290 21.279 28.132 48.933 0
Poslovni rashodi 8.783 20.328 26.823 58.479 3.857
Financijski prihodi - - 1 1 0
Financijski rashodi 3 10 132 133 1
Ukupni rashodi 8.787 20.339 26.956 58.613 3.858
Dobit ili gubitak razdoblja 442 827 1.036 −9.677 −3.857
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 503 939 1.177 −9.677 −3.857
Porez na dobit 60 112 141 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 911 4.638 3.545 1.226
Nematerijalna imovina - - 1.997 1.997 998
Materijalna imovina - 911 2.641 1.548 227
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 17.381 27.243 6.662 5.644 1.292
Potraživanja 551 1.064 3.486 1.776 1.024
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 16.829 26.179 3.175 3.868 268
Ukupno aktiva 17.381 28.155 11.300 9.190 2.519
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 70.000 160.327 211.974 368.704 6
Poslovni prihodi 70.000 160.327 211.966 368.691 5
Poslovni rashodi 66.182 153.164 202.105 440.615 29.061
Financijski prihodi - - 8 13 1
Financijski rashodi 28 81 999 1.007 9
Ukupni rashodi 66.210 153.245 203.104 441.622 29.070
Dobit ili gubitak razdoblja 3.335 6.232 7.806 −72.918 −29.064
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.790 7.082 8.870 −72.918 −29.064
Porez na dobit 455 850 1.064 - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - 6.866 34.951 26.716 9.240
Nematerijalna imovina - - 15.047 15.047 7.523
Materijalna imovina - 6.866 19.904 11.669 1.717
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 130.960 205.268 50.196 42.531 9.742
Potraživanja 4.155 8.017 26.267 13.382 7.722
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 126.805 197.251 23.929 29.149 2.020
Ukupno aktiva 130.960 212.134 85.147 69.247 18.982

FIZIO TECH društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj i istraživanje medicinskih proizvoda Pula