FIRMA d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 31.583 21.144
Dobit (neto) 72 2.218
Imovina 479.981 553.028
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 635 471
2021 2022
Prihodi 237.967 159.313
Dobit (neto) 546 16.719
Imovina 3.616.420 4.166.791
Zaposleni 2 1
Prosječna plaća 4.786 3.556

Vlasnici i uprava

Arsen Marin jedini član d.o.o, član uprave

FIRMA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 33 756 27.804 31.583 21.144
Poslovni prihodi 33 756 23.292 20.848 8.759
Poslovni rashodi 13 752 27.427 31.503 18.366
Financijski prihodi - - 4.511 10.735 12.384
Financijski rashodi - - - - 311
Ukupni rashodi 13 752 27.427 31.503 18.678
Dobit ili gubitak razdoblja 19 3 219 72 2.218
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 19 3 377 80 2.465
Porez na dobit 0 0 157 8 246
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 2.353 2.353 10.327
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 2.353 2.353 10.327
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 37.000 37.012 399.683 476.141 541.214
Potraživanja - - 13.917 30.689 47.626
Financijska imovina 36.961 36.961 379.213 439.408 493.027
Novac u banci i blagajni 39 51 6.552 6.043 560
Ukupno aktiva 37.000 37.012 403.523 479.981 553.028
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 250 5.700 209.492 237.967 159.313
Poslovni prihodi 250 5.700 175.500 157.080 66.000
Poslovni rashodi 100 5.672 206.649 237.360 138.386
Financijski prihodi - - 33.992 80.887 93.313
Financijski rashodi - - - - 2.350
Ukupni rashodi 100 5.672 206.649 237.360 140.736
Dobit ili gubitak razdoblja 145 25 1.653 546 16.719
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 150 28 2.843 607 18.577
Porez na dobit 5 3 1.190 61 1.858
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina - - 17.733 17.733 77.813
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 17.733 17.733 77.813
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 278.781 278.871 3.011.416 3.587.486 4.077.777
Potraživanja - - 104.859 231.227 358.839
Financijska imovina 278.485 278.485 2.857.185 3.310.727 3.714.713
Novac u banci i blagajni 296 386 49.372 45.532 4.225
Ukupno aktiva 278.781 278.871 3.040.350 3.616.420 4.166.791

FIRMA d.o.o. za poslovne usluge i savjetovanje Zadar