FIRASTONE d.o.o.

Ostalo tiskanje • osnovano 1994. godine

Kontakt

Donje Svetice 31
Zagreb

☎ +385 1 2442 396

 

OIB27117122420

MBS080295148

2020 2021
Prihodi 3,53M 4,42M
Dobit (neto) 310,0k 219,1k
Imovina 2,67M 2,81M
Zaposleni 6 8
Prosječna plaća 3,29k 2,98k
2020 2021
Prihodi 469,2k 587,1k
Dobit (neto) 41,1k 29,0k
Imovina 354,7k 373,6k
Zaposleni 6 8
Prosječna plaća 436 395

Vlasnici i uprava

Ana Tomšić član društva, direktor
Mislav Tomšić član društva, direktor

FIRASTONE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,48M 2,96M 3,56M 3,53M 4,42M
Poslovni prihodi 2,48M 2,96M 3,55M 3,52M 4,42M
Poslovni rashodi 2,40M 2,79M 3,28M 3,17M 4,16M
Financijski prihodi 1,79k 2,34k 3,48k 7,29k 1,80k
Financijski rashodi 6,40k 12,5k 7,14k 8,71k 5,44k
Ukupni rashodi 2,41M 2,81M 3,28M 3,17M 4,17M
Dobit ili gubitak razdoblja 64,5k 129,8k 215,3k 310,0k 219,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 75,7k 153,6k 274,9k 355,8k 251,6k
Porez na dobit 11,2k 23,8k 59,5k 45,7k 32,5k
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 606,7k 492,7k 223,6k 1,53M 1,34M
Nematerijalna imovina - 14,9k 11,6k 14,5k 17,1k
Materijalna imovina 606,7k 477,7k 212,0k 1,52M 1,33M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 776,1k 958,8k 1,49M 1,13M 1,46M
Potraživanja 360,8k 354,4k 525,9k 482,2k 550,4k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 298,5k 395,4k 771,2k 397,8k 636,8k
Ukupno aktiva 1,38M 1,45M 1,71M 2,67M 2,81M

FIRASTONE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge, uvoz-izvoz Zagreb