FILIUS d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Put Vukića 1
Zadar

☎ +385 98 532 055

 

OIB44682837731

MBS110018583

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 888.725 1.648.559
Dobit (neto) 81.187 49.501
Imovina 1.069.381 1.367.408
Zaposleni 15 20
Prosječna plaća 598 671
2021 2022
Prihodi 6.696.102 12.421.074
Dobit (neto) 611.709 372.970
Imovina 8.057.258 10.302.737
Zaposleni 15 20
Prosječna plaća 4.507 5.061

Vlasnici i uprava

Frane Stjepan Škara jedini član d.o.o, član uprave
Antonia Škara prokurist

FILIUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 359.111 815.243 480.018 888.725 1.648.559
Poslovni prihodi 353.096 805.155 472.380 884.983 1.642.819
Poslovni rashodi 306.588 772.864 574.632 794.283 1.575.612
Financijski prihodi 6.014 10.088 7.637 3.742 5.739
Financijski rashodi 2.805 1.342 3.506 4.600 7.820
Ukupni rashodi 309.393 774.207 578.138 798.883 1.583.432
Dobit ili gubitak razdoblja 42.457 31.204 −98.120 81.187 49.501
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 49.717 41.036 −98.120 89.841 65.127
Porez na dobit 7.259 9.831 - 8.653 15.625
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.790 13.392 263.255 225.213 258.120
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 15.790 13.392 263.255 225.213 258.120
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.142.840 652.519 527.072 759.911 988.868
Potraživanja 231.479 476.723 441.742 611.113 739.255
Financijska imovina 909.894 158.891 79.000 142.058 142.058
Novac u banci i blagajni 1.466 16.772 4.802 5.173 96.579
Ukupno aktiva 1.167.370 751.140 796.695 1.069.381 1.367.408
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.705.724 6.142.450 3.616.697 6.696.102 12.421.074
Poslovni prihodi 2.660.407 6.066.441 3.559.151 6.667.905 12.377.827
Poslovni rashodi 2.309.988 5.823.149 4.329.568 5.984.531 11.871.450
Financijski prihodi 45.317 76.009 57.546 28.197 43.247
Financijski rashodi 21.139 10.115 26.418 34.659 58.923
Ukupni rashodi 2.331.127 5.833.264 4.355.986 6.019.190 11.930.373
Dobit ili gubitak razdoblja 319.897 235.114 −739.289 611.709 372.970
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 374.597 309.186 −739.289 676.912 490.701
Porez na dobit 54.700 74.072 - 65.203 117.731
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 118.975 100.909 1.983.499 1.696.873 1.944.808
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 118.975 100.909 1.983.499 1.696.873 1.944.808
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8.610.733 4.916.410 3.971.227 5.725.552 7.450.627
Potraživanja 1.744.083 3.591.875 3.328.309 4.604.433 5.569.921
Financijska imovina 6.855.601 1.197.171 595.228 1.070.343 1.070.343
Novac u banci i blagajni 11.049 126.369 36.188 38.980 727.679
Ukupno aktiva 8.795.554 5.659.470 6.002.705 8.057.258 10.302.737

FILIUS d.o.o. za graditeljstvo i poslovne usluge Zadar