FERRO ADRIA j.d.o.o. za usluge

FERRO ADRIA j.d.o.o.

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića • osnovano 2016. godine

Kontakt

Veprinac 141
Veprinac

☎ +385 91 227 5040

 

OIB98719516155

MBS040367061

HRK 2020 2021
Prihodi 408,6k 268,6k
Dobit (neto) 22,3k -162,1k
Imovina 185,5k 179,0k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 2,99k 4,39k

Vlasnici i uprava

Nenad Mandić jedini osnivač j.d.o.o, član uprave
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 544,0k 451,9k 506,2k 408,6k 268,6k
Poslovni prihodi 544,0k 451,9k 506,2k 408,6k 268,6k
Poslovni rashodi 549,6k 479,5k 467,2k 383,1k 430,8k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 549,6k 479,5k 467,2k 383,1k 430,8k
Dobit ili gubitak razdoblja -5,53k -27,5k 38,2k 22,3k -162,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -5,53k -27,5k 38,9k 25,4k -162,1k
Porez na dobit - - 706 3,05k -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina - 32,2k 19,3k 11,3k 11,7k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - 32,2k 19,3k 11,3k 11,7k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 39,3k 99,1k 164,6k 174,2k 167,3k
Potraživanja - - 83,0k 83,0k 83,0k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 7,30k 4,04k 1,27k 3,04k 989
Ukupno aktiva 39,3k 131,3k 184,0k 185,5k 179,0k

Drugi posjetitelji su još tražili...