Falcon electronic d.o.o. za proizvodnju i remonte dizalica i industrijske opreme

Falcon electronic d.o.o.

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme • osnovano 1993. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 2,91M 2,88M
Dobit (neto) 98,8k 188,7k
Imovina 1,93M 2,88M
Zaposleni 8 9
Prosječna plaća 6,09k 4,74k

Vlasnici i uprava

Ivan Sokolar jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,10M 2,38M 2,14M 2,91M 2,88M
Poslovni prihodi 2,10M 2,37M 2,14M 2,91M 2,87M
Poslovni rashodi 1,97M 2,27M 2,00M 2,59M 2,62M
Financijski prihodi 2,10k 5,85k 338 444 10,5k
Financijski rashodi 34,9k 8,59k 24,6k 197,1k 53,2k
Ukupni rashodi 2,00M 2,28M 2,02M 2,79M 2,67M
Dobit ili gubitak razdoblja 85,1k 80,4k 101,7k 98,8k 188,7k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 101,8k 95,7k 120,4k 116,8k 214,2k
Porez na dobit 16,6k 15,3k 18,6k 17,9k 25,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 23,4k 39,9k - 8,60k 302,2k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 23,4k 39,9k - 8,60k 302,2k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,08M 1,73M 2,10M 1,92M 2,58M
Potraživanja 1,46M 1,04M 1,41M 1,17M 1,69M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 25,6k 6,53k 12,6k 7,33k 10,4k
Ukupno aktiva 2,10M 1,77M 2,10M 1,93M 2,88M