EZERKA OPREMA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 326.029 388.140
Dobit (neto) 23.344 36.218
Imovina 320.770 387.130
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 713 811
2021 2022
Prihodi 2.456.466 2.924.445
Dobit (neto) 175.892 272.888
Imovina 2.416.849 2.916.838
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 5.376 6.117

Vlasnici i uprava

Maja Malezan jedini osnivač d.o.o, direktor

EZERKA OPREMA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 339.217 353.783 338.913 326.029 388.140
Poslovni prihodi 334.702 353.143 328.111 324.245 387.601
Poslovni rashodi 326.892 363.090 308.548 297.746 345.570
Financijski prihodi 4.515 639 10.802 1.783 538
Financijski rashodi 4.503 1.745 5.301 2.043 2.213
Ukupni rashodi 331.395 364.836 313.849 299.789 347.783
Dobit ili gubitak razdoblja 6.392 −11.053 22.985 23.344 36.218
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 7.822 −11.053 25.063 26.239 40.356
Porez na dobit 1.429 - 2.077 2.894 4.138
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 22.879 14.806 5.893 1.641 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 22.879 14.806 5.893 1.641 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 330.190 306.590 313.766 318.512 386.461
Potraživanja 52.189 54.294 40.577 42.624 42.427
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 52.722 50.463 87.377 91.754 158.114
Ukupno aktiva 353.398 321.397 319.660 320.770 387.130
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.555.836 2.665.579 2.553.543 2.456.466 2.924.445
Poslovni prihodi 2.521.815 2.660.762 2.472.155 2.443.030 2.920.385
Poslovni rashodi 2.462.971 2.735.706 2.324.756 2.243.368 2.603.704
Financijski prihodi 34.021 4.817 81.388 13.436 4.060
Financijski rashodi 33.928 13.155 39.946 15.395 16.674
Ukupni rashodi 2.496.899 2.748.861 2.364.702 2.258.763 2.620.378
Dobit ili gubitak razdoblja 48.165 −83.282 173.188 175.892 272.888
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 58.937 −83.282 188.841 197.703 304.067
Porez na dobit 10.772 - 15.653 21.811 31.179
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 172.384 111.563 44.407 12.365 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 172.384 111.563 44.407 12.365 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.487.823 2.310.005 2.364.072 2.399.831 2.911.795
Potraživanja 393.221 409.081 305.731 321.157 319.667
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 397.235 380.217 658.346 691.328 1.191.317
Ukupno aktiva 2.662.679 2.421.568 2.408.479 2.416.849 2.916.838

EZERKA OPREMA d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju Zagreb