EWF transporte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

EWF transporte d.o.o.

Cestovni prijevoz robe • osnovano 2015. godine

Kontakt

Strojarska cesta 2
Zagreb

☎ +385 99 424 9331

 

OIB40539989052

MBS080994409

HRK 2020 2021
Prihodi 8,84M 11,1M
Dobit (neto) -2,10M -2,20M
Imovina 3,66M 3,56M
Zaposleni 19 11
Prosječna plaća 2,93k 4,38k

Vlasnici i uprava

Franjo Orešković jedini osnivač d.o.o, direktor
Martina Orešković prokurist
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 13,6M 16,2M 14,5M 8,84M 11,1M
Poslovni prihodi 13,5M 16,2M 14,5M 8,36M 10,8M
Poslovni rashodi 12,8M 17,5M 15,4M 10,7M 12,8M
Financijski prihodi 66,8k 4,75k 2,17k 482,2k 333,1k
Financijski rashodi 730,9k 535,7k 687,9k 204,0k 519,7k
Ukupni rashodi 13,5M 18,1M 16,1M 10,9M 13,3M
Dobit ili gubitak razdoblja 49,0k -1,86M -1,55M -2,10M -2,20M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 49,0k -1,86M -1,55M -2,10M -2,20M
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 11,2M 8,73M 5,53M 2,40M 601,1k
Nematerijalna imovina - - - - 33,2k
Materijalna imovina 11,2M 8,73M 5,52M 2,40M 505,6k
Financijska imovina - - 2,00k 2,00k 62,1k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,31M 797,3k 1,29M 1,26M 2,96M
Potraživanja 1,09M 542,2k 1,02M 1,08M 2,84M
Financijska imovina 86,3k 170,9k 228,8k 170,9k 106,8k
Novac u banci i blagajni 132,2k 84,1k 49,3k 5,80k 5,35k
Ukupno aktiva 12,6M 9,54M 6,88M 3,66M 3,56M