EVENT MANAGEMENT d.o.o.

Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova • osnovano 2015. godine

Kontakt

Ksaver 86
Zagreb

☎ +385 98 738 518

 

OIB65397957146

MBS080953316

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 587,1k 923,5k
Dobit (neto) 4,34k 48,3k
Imovina 704,3k 748,2k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 2,65k 3,78k
2020 2021
Prihodi 77,9k 122,5k
Dobit (neto) 576 6,42k
Imovina 93,4k 99,3k
Zaposleni 2 2
Prosječna plaća 352 502

Vlasnici i uprava

Marko Bunčić jedini član d.o.o, direktor

EVENT MANAGEMENT d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,93M 894,2k 1,65M 587,1k 923,5k
Poslovni prihodi 2,93M 891,5k 1,60M 579,3k 923,5k
Poslovni rashodi 2,50M 1,06M 1,22M 582,4k 875,1k
Financijski prihodi 178 2,73k 43,4k 7,77k 17
Financijski rashodi 322 - 719 320 1
Ukupni rashodi 2,50M 1,06M 1,22M 582,8k 875,1k
Dobit ili gubitak razdoblja 380,7k -171,5k 387,2k 4,34k 48,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 434,1k -171,5k 425,2k 4,34k 48,3k
Porez na dobit 53,3k - 38,0k - -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 12,1k 11,2k 256,5k 228,1k 194,0k
Nematerijalna imovina 3,02k - - - -
Materijalna imovina 9,11k 11,2k 256,5k 228,1k 194,0k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 594,0k 317,4k 503,8k 476,1k 554,2k
Potraživanja 256,7k 174,3k 112,7k 141,1k 265,9k
Financijska imovina 105,0k - 230,0k 190,0k 100,0k
Novac u banci i blagajni 232,2k 143,0k 161,0k 121,7k 165,0k
Ukupno aktiva 606,1k 328,7k 760,4k 704,3k 748,2k

EVENT MANAGEMENT d.o.o. za organizaciju priredbi Zagreb