EUROKOD d.o.o. u stečaju

Računalno programiranje • osnovano 1995. godine

Kontakt

Savska cesta 41
Zagreb

☎ +385 91 799 7601

 

OIB40703856288

MBS020002139

Pošalji e-mail
2019 2020
Prihodi 659,5k 2,32k
Dobit (neto) -504 -32,3k
Imovina 146,7k 123,7k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2019 2020
Prihodi 87,5k 307
Dobit (neto) -66 -4,28k
Imovina 19,4k 16,4k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Cvitan Ćuže jedini član d.o.o.
Engjell Dishpalli stečajni upravitelj

EUROKOD d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 123,0k 90,7k 21,2k 659,5k 2,32k
Poslovni prihodi 122,9k 90,6k 21,2k 659,5k 2,32k
Poslovni rashodi 144,5k 114,0k 82,9k 657,6k 34,6k
Financijski prihodi 46 106 2 - -
Financijski rashodi - - - 2,40k 2
Ukupni rashodi 144,5k 114,0k 82,9k 660,0k 34,6k
Dobit ili gubitak razdoblja -21,5k -23,3k -61,7k -504 -32,3k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -21,5k -23,3k -61,7k -504 -32,3k
Porez na dobit - - - - -
2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina - - 156,2k 144,4k 117,9k
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 156,2k 124,4k 97,9k
Financijska imovina - - - 20,0k 20,0k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 89,5k 60,6k 17,9k 2,36k 5,80k
Potraživanja 17,7k 20,3k 17,8k - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 71,8k 40,3k 80 2,36k 5,80k
Ukupno aktiva 89,5k 60,6k 174,1k 146,7k 123,7k

EUROKOD d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Zagreb