EURO REFLEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim strojevima, dijelovima, komponentama i opremom za strojeve te za pružanje usluga

EURO REFLEX d.o.o.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n. • osnovano 2005. godine

Kontakt

Vukovarska cesta 219
Osijek

☎ +385 31 400 230

 

OIB96574850369

MBS080519625

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 28,5M 47,8M
Dobit (neto) -1,04M 2,10M
Imovina 34,5M 40,2M
Zaposleni 70 64
Prosječna plaća 4,56k 6,38k

Vlasnici i uprava

YAMA S.p.A. jedini član d.o.o
Giorgio Fiori direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 30,4M 24,4M 24,4M 28,5M 47,8M
Poslovni prihodi 30,3M 23,8M 24,2M 28,4M 47,6M
Poslovni rashodi 27,2M 26,1M 23,3M 28,5M 44,7M
Financijski prihodi 113,4k 552,9k 243,7k 85,4k 182,0k
Financijski rashodi 478,0k 505,5k 616,2k 1,03M 787,7k
Ukupni rashodi 27,7M 26,6M 23,9M 29,6M 45,5M
Dobit ili gubitak razdoblja 2,68M -2,21M 546,1k -1,04M 2,10M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 2,68M -2,21M 546,1k -1,04M 2,28M
Porez na dobit - - - - 177,4k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 8,64M 6,92M 14,0M 21,4M 22,6M
Nematerijalna imovina 337,0k 240,0k 311,8k 299,2k 810,2k
Materijalna imovina 8,29M 6,68M 13,7M 21,1M 21,8M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 10,8k - - - -
Kratkotrajna imovina 13,1M 5,31M 15,8M 13,1M 17,5M
Potraživanja 6,14M 2,57M 4,83M 7,38M 10,0M
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 922,6k 678,8k 972,7k 175,5k 1,65M
Ukupno aktiva 21,8M 12,2M 29,9M 34,5M 40,2M