EP inženjering d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Žrnovnička 16
Split

☎ +385 21 555 403

 

OIB12576745664

MBS060256802

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 714.360 476.871
Dobit (neto) 194.807 95.071
Imovina 415.985 315.879
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 1.782 1.789
2021 2022
Prihodi 5.382.351 3.592.991
Dobit (neto) 1.467.775 716.315
Imovina 3.134.240 2.379.994
Zaposleni 4 4
Prosječna plaća 13.428 13.483

Vlasnici i uprava

BASO član društva
Nenad Bašić direktor

EP inženjering d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 643.486 597.470 681.583 714.360 476.871
Poslovni prihodi 643.061 597.285 681.472 714.297 476.808
Poslovni rashodi 415.563 473.472 324.460 496.121 366.042
Financijski prihodi 425 185 110 63 63
Financijski rashodi 2.355 311 1.048 1.430 4.916
Ukupni rashodi 417.919 473.784 325.509 497.552 370.958
Dobit ili gubitak razdoblja 184.213 101.152 313.245 194.807 95.071
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 225.567 123.685 356.074 216.808 105.913
Porez na dobit 41.353 22.533 42.828 22.001 10.842
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 38.244 98.413 143.568 84.235 73.969
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 21.497 69.387 97.731 57.857 47.590
Financijska imovina 16.747 29.026 45.837 26.378 26.378
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 423.417 243.099 374.947 330.701 240.862
Potraživanja 422.136 218.663 295.700 285.021 190.314
Financijska imovina - 2.971 3.059 3.150 3.510
Novac u banci i blagajni 1.280 21.464 76.187 42.528 47.037
Ukupno aktiva 463.101 343.350 518.516 415.985 315.879
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.848.348 4.501.642 5.135.390 5.382.351 3.592.991
Poslovni prihodi 4.845.145 4.500.248 5.134.555 5.381.872 3.592.511
Poslovni rashodi 3.131.064 3.567.382 2.444.648 3.738.028 2.757.944
Financijski prihodi 3.203 1.394 835 479 480
Financijski rashodi 17.748 2.350 7.900 10.780 37.042
Ukupni rashodi 3.148.812 3.569.732 2.452.548 3.748.808 2.794.986
Dobit ili gubitak razdoblja 1.387.959 762.131 2.360.150 1.467.775 716.315
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.699.536 931.910 2.682.842 1.633.543 798.005
Porez na dobit 311.577 169.779 322.692 165.768 81.690
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 288.156 741.497 1.081.719 634.673 557.320
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 161.971 522.798 736.360 435.926 358.573
Financijska imovina 126.185 218.699 345.359 198.747 198.747
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3.190.239 1.831.633 2.825.041 2.491.669 1.814.776
Potraživanja 3.180.589 1.647.517 2.227.952 2.147.496 1.433.922
Financijska imovina - 22.390 23.055 23.739 26.451
Novac u banci i blagajni 9.650 161.726 574.034 320.434 354.403
Ukupno aktiva 3.489.242 2.586.977 3.906.760 3.134.240 2.379.994

EP inženjering d.o.o. za projektiranje i nadzor Split