ENERGOSPEKTAR d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju

ENERGOSPEKTAR d.o.o.

Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima • osnovano 2007. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 85,6M 95,7M
Dobit (neto) 1,17M 3,17M
Imovina 254,3M 232,4M
Zaposleni 109 93
Prosječna plaća 4,81k 6,70k

Vlasnici i uprava

Milodrag Gadže član društva, direktor
Marko Budimir direktor
Vjekoslav Gadže direktor, osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 108,2M 122,9M 101,4M 85,6M 95,7M
Poslovni prihodi 107,7M 120,0M 99,2M 83,2M 92,5M
Poslovni rashodi 100,9M 115,7M 92,5M 79,0M 87,6M
Financijski prihodi 560,2k 2,97M 2,15M 2,44M 3,18M
Financijski rashodi 3,43M 2,92M 3,63M 5,44M 4,15M
Ukupni rashodi 104,4M 118,6M 96,1M 84,5M 91,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 3,11M 3,52M 4,24M 1,17M 3,17M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3,84M 4,34M 5,23M 1,17M 3,91M
Porez na dobit 732,6k 824,3k 990,8k - 738,9k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 107,8M 124,1M 188,7M 201,9M 142,2M
Nematerijalna imovina 20,1M 20,0M 20,0M 20,0M 20,0M
Materijalna imovina 37,5M 54,6M 53,0M 48,0M 34,3M
Financijska imovina 34,2M 49,4M 115,5M 133,8M 87,7M
Potraživanja 15,8M - - - -
Kratkotrajna imovina 50,7M 62,2M 22,4M 52,3M 90,2M
Potraživanja 16,0M 16,0M 11,9M 11,0M 11,5M
Financijska imovina 31,2M 42,1M 4,59M 35,6M 60,2M
Novac u banci i blagajni 1,76M 1,68M 4,04M 4,94M 17,7M
Ukupno aktiva 158,7M 186,5M 211,2M 254,3M 232,4M