emovis tehnologije d.o.o.

Računalno programiranje
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Lovački put 1/A
Split

☎ +385 21 651 700

 

OIB54840045681

MBS060059285

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.896.500 4.316.253
Dobit (neto) 374.033 143.534
Imovina 1.682.968 3.745.188
Zaposleni 50 55
Prosječna plaća 1.393 2.010
2021 2022
Prihodi 21.823.680 32.520.814
Dobit (neto) 2.818.159 1.081.459
Imovina 12.680.325 28.218.122
Zaposleni 50 55
Prosječna plaća 10.498 15.145

Vlasnici i uprava

EMOVIS član društva
Damir Paškalin prokurist
Jurica Ursić član uprave

emovis tehnologije d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 2.983.826 3.555.771 2.750.812 2.896.500 4.316.253
Poslovni prihodi 2.976.214 3.549.330 2.700.118 2.887.605 4.312.119
Poslovni rashodi 2.498.554 2.950.027 2.429.598 2.417.520 4.099.657
Financijski prihodi 7.611 6.441 50.694 8.894 4.134
Financijski rashodi 10.901 9.813 41.375 9.317 27.815
Ukupni rashodi 2.509.456 2.959.841 2.470.974 2.426.837 4.127.473
Dobit ili gubitak razdoblja 387.998 484.122 227.619 374.033 143.534
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 474.369 595.929 279.838 469.662 188.780
Porez na dobit 86.371 111.807 52.219 95.628 45.245
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 25.649 33.729 150.360 539.776 92.959
Nematerijalna imovina 11.111 15.202 31.296 435.752 35.014
Materijalna imovina 9.190 13.179 113.715 98.675 52.597
Financijska imovina 5.347 5.347 5.347 5.347 5.347
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.301.787 1.048.540 857.832 466.330 1.218.303
Potraživanja 973.790 785.163 183.146 137.402 939.204
Financijska imovina 22 11.231 341.598 47.241 21
Novac u banci i blagajni 205.332 153.741 240.660 219.690 274.631
Ukupno aktiva 1.588.854 1.744.611 1.433.673 1.682.968 3.745.188
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 22.481.640 26.790.960 20.726.000 21.823.680 32.520.814
Poslovni prihodi 22.424.290 26.742.428 20.344.040 21.756.660 32.489.662
Poslovni rashodi 18.825.360 22.226.984 18.305.812 18.214.810 30.888.872
Financijski prihodi 57.349 48.531 381.959 67.019 31.152
Financijski rashodi 82.140 73.943 311.742 70.200 209.579
Ukupni rashodi 18.907.500 22.300.926 18.617.554 18.285.010 31.098.451
Dobit ili gubitak razdoblja 2.923.376 3.647.618 1.714.997 2.818.159 1.081.459
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.574.140 4.490.033 2.108.446 3.538.670 1.422.363
Porez na dobit 650.764 842.415 393.449 720.511 340.904
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 193.259 254.134 1.132.891 4.066.945 700.404
Nematerijalna imovina 83.718 114.543 235.807 3.283.178 263.815
Materijalna imovina 69.248 99.298 856.791 743.474 396.296
Financijska imovina 40.293 40.293 40.293 40.293 40.293
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 9.808.317 7.900.232 6.463.342 3.513.565 9.179.304
Potraživanja 7.337.023 5.915.818 1.379.916 1.035.259 7.076.440
Financijska imovina 168 84.623 2.573.774 355.940 160
Novac u banci i blagajni 1.547.078 1.158.369 1.813.256 1.655.257 2.069.209
Ukupno aktiva 11.971.223 13.144.774 10.802.016 12.680.325 28.218.122

emovis tehnologije za informatički inženjering, trgovina i export-import društvo s ograničenom odgovornošću Split