EMBI društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, usluge i trgovinu

EMBI d.o.o.

Gradnja stambenih i nestambenih zgrada • osnovano 2005. godine

Kontakt

Braće Radić 3
Klinča Sela

☎ +385 1016281733

 

OIB08366924514

MBS080516397

HRK 2019 2020
Prihodi 1 1
Dobit (neto) -2,93k -4,46k
Imovina 7,29k 2,83k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Elena Majdandžić jedini osnivač d.o.o.
Boris Majdandžić direktor
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 158,2k 1 817 1 1
Poslovni prihodi 158,2k - 816 - -
Poslovni rashodi 151,9k 1,83k 1,94k 2,94k 4,46k
Financijski prihodi 6 1 1 1 1
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 151,9k 1,83k 1,94k 2,94k 4,46k
Dobit ili gubitak razdoblja 5,73k -1,83k -1,12k -2,93k -4,46k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 6,31k -1,83k -1,12k -2,93k -4,46k
Porez na dobit 577 - - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina - - - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 13,7k 11,3k 10,2k 7,29k 2,83k
Potraživanja 2,26k 458 457 333 250
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 11,5k 10,9k 9,78k 6,96k 2,58k
Ukupno aktiva 13,7k 11,3k 10,2k 7,29k 2,83k