ELKO TRGOVINA d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1998. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Maršala Tita 101/1
Opatija

☎ +385 51 272 724

 

OIB95481354447

MBS080196145

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 202.368 277.725
Dobit (neto) 48.682 53.489
Imovina 66.899 81.313
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 249 968
2021 2022
Prihodi 1.524.749 2.092.523
Dobit (neto) 366.797 403.016
Imovina 504.058 612.656
Zaposleni 3 2
Prosječna plaća 1.877 7.294

Vlasnici i uprava

Anamarija Ćepić jedini član d.o.o, direktor

ELKO TRGOVINA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 143.060 163.750 115.834 202.368 277.725
Poslovni prihodi 142.774 163.544 114.782 202.228 277.660
Poslovni rashodi 119.667 147.349 113.391 148.003 217.139
Financijski prihodi 286 206 1.051 140 65
Financijski rashodi 939 863 1.221 827 1.112
Ukupni rashodi 120.606 148.213 114.613 148.830 218.251
Dobit ili gubitak razdoblja 20.984 13.650 1.221 48.682 53.489
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 22.454 15.537 1.221 53.538 59.474
Porez na dobit 1.469 1.886 - 4.856 5.984
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.452 10.733 4.944 1.069 2.817
Nematerijalna imovina 6.330 3.948 1.566 - 457
Materijalna imovina 9.121 5.715 2.309 - 1.290
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 1.069 1.069 1.069 1.069
Kratkotrajna imovina 67.312 68.139 54.957 65.830 78.496
Potraživanja 19.120 27.035 13.180 18.312 31.151
Financijska imovina 4.645 4.645 - 1.858 1.858
Novac u banci i blagajni 4.915 1.551 2.234 9.738 7.052
Ukupno aktiva 82.764 78.872 59.902 66.899 81.313
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.077.893 1.233.781 872.758 1.524.749 2.092.523
Poslovni prihodi 1.075.731 1.232.225 864.832 1.523.690 2.092.032
Poslovni rashodi 901.632 1.110.207 854.350 1.115.129 1.636.034
Financijski prihodi 2.162 1.556 7.926 1.059 491
Financijski rashodi 7.080 6.507 9.204 6.232 8.381
Ukupni rashodi 908.712 1.116.714 863.554 1.121.361 1.644.415
Dobit ili gubitak razdoblja 158.109 102.853 9.204 366.797 403.016
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 169.181 117.067 9.204 403.388 448.108
Porez na dobit 11.072 14.214 - 36.591 45.092
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 116.425 80.868 37.256 8.055 21.226
Nematerijalna imovina 47.698 29.749 11.800 - 3.449
Materijalna imovina 68.727 43.064 17.401 - 9.722
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - 8.055 8.055 8.055 8.055
Kratkotrajna imovina 507.166 513.395 414.080 496.003 591.430
Potraživanja 144.066 203.699 99.310 137.975 234.713
Financijska imovina 35.000 35.000 - 14.000 14.000
Novac u banci i blagajni 37.037 11.692 16.836 73.376 53.138
Ukupno aktiva 623.591 594.263 451.336 504.058 612.656

ELKO TRGOVINA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i zastupanje Opatija