ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o.

Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje • osnovano 1992. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 9.733.849 10.868.535
Dobit (neto) 100.357 123.043
Imovina 6.696.877 7.245.998
Zaposleni 49 47
Prosječna plaća 805 1.026
2021 2022
Prihodi 73.339.688 81.888.980
Dobit (neto) 756.142 927.075
Imovina 50.457.624 54.594.975
Zaposleni 49 47
Prosječna plaća 6.069 7.736

Vlasnici i uprava

Iva Jurak Lukičić jedini član d.o.o, direktor
Ivica Jurak prokurist

ELEKTROKOVINA PLUS d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 6.514.897 8.481.327 10.463.521 9.733.849 10.868.535
Poslovni prihodi 6.481.894 8.469.929 10.447.444 9.719.770 10.860.818
Poslovni rashodi 6.329.436 8.054.781 10.070.846 9.568.560 10.670.742
Financijski prihodi 33.002 11.397 16.077 14.078 7.717
Financijski rashodi 49.206 54.353 52.250 28.596 23.946
Ukupni rashodi 6.378.642 8.109.134 10.123.096 9.597.157 10.694.688
Dobit ili gubitak razdoblja 107.409 297.107 273.086 100.357 123.043
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 136.254 372.192 340.424 136.691 173.846
Porez na dobit 28.844 75.085 67.337 36.334 50.802
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.253.640 1.493.236 1.662.042 1.880.020 1.935.415
Nematerijalna imovina 100.541 348.338 589.939 823.265 922.704
Materijalna imovina 1.125.310 1.129.195 1.047.610 996.298 922.379
Financijska imovina 10.467 10.808 23.323 35.839 54.327
Potraživanja 17.321 4.895 1.169 24.617 36.003
Kratkotrajna imovina 4.218.980 4.252.132 4.864.948 4.811.707 5.269.892
Potraživanja 2.107.013 2.376.207 3.059.641 2.719.457 1.949.511
Financijska imovina 302.389 317.141 44.217 36.211 8.499
Novac u banci i blagajni 238.498 332.988 286.492 177.907 1.246.190
Ukupno aktiva 5.515.985 5.791.445 6.543.732 6.696.877 7.245.998
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 49.086.492 63.902.560 78.837.400 73.339.688 81.888.980
Poslovni prihodi 48.837.836 63.816.684 78.716.272 73.233.608 81.830.836
Poslovni rashodi 47.689.136 60.688.748 75.878.792 72.094.320 80.398.706
Financijski prihodi 248.656 85.874 121.134 106.074 58.144
Financijski rashodi 370.746 409.524 393.682 215.463 180.424
Ukupni rashodi 48.059.880 61.098.272 76.272.472 72.309.784 80.579.130
Dobit ili gubitak razdoblja 809.280 2.238.553 2.057.573 756.142 927.075
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.026.610 2.804.287 2.564.928 1.029.902 1.309.850
Porez na dobit 217.330 565.734 507.355 273.760 382.775
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 9.445.555 11.250.794 12.522.661 14.165.016 14.582.387
Nematerijalna imovina 757.530 2.624.553 4.444.900 6.202.895 6.952.119
Materijalna imovina 8.478.649 8.507.920 7.893.219 7.506.611 6.949.667
Financijska imovina 78.866 81.438 175.734 270.031 409.332
Potraživanja 130.510 36.883 8.808 185.479 271.269
Kratkotrajna imovina 31.787.908 32.037.696 36.654.952 36.253.808 39.706.007
Potraživanja 15.875.293 17.903.532 23.052.866 20.489.756 14.688.597
Financijska imovina 2.278.350 2.389.506 333.156 272.834 64.040
Novac u banci i blagajni 1.796.967 2.508.900 2.158.575 1.340.441 9.389.424
Ukupno aktiva 41.560.196 43.635.644 49.303.756 50.457.624 54.594.975

ELEKTROKOVINA PLUS društvo s ograničenom odgovrnošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Gornji Stupnik