ELEKTRO FI j.d.o.o.

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Savska 1
Biograd Na Moru

☎ +385 98 174 9086

 

OIB56988492417

MBS110066011

Pošalji e-mail
2022 2023
Prihodi 76.364 159.849
Dobit (neto) 38.768 116.370
Imovina 61.457 216.018
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 660 779

Vlasnici i uprava

Ivica Filipović jedini član j.d.o.o, član uprave

ELEKTRO FI j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2019 2020 2021 2022 2023
Ukupni prihodi 28.394 35.964 28.719 76.364 159.849
Poslovni prihodi 28.394 35.964 28.685 76.364 159.849
Poslovni rashodi 27.022 31.861 26.486 33.287 30.215
Financijski prihodi 0 0 34 0 0
Financijski rashodi 30 13 7 1 75
Ukupni rashodi 27.052 31.874 26.493 33.288 30.290
Dobit ili gubitak razdoblja 1.164 4.056 2.115 38.768 116.370
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.343 4.091 2.226 43.076 129.558
Porez na dobit 178 35 111 4.308 13.188
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.180 648 310 0 55.221
Nematerijalna imovina 0 0 0 0 0
Materijalna imovina 0 648 310 0 55.221
Financijska imovina 0 0 0 0 0
Potraživanja 2.180 0 0 0 0
Kratkotrajna imovina 7.926 7.679 10.820 61.457 160.797
Potraživanja 0 3.862 7.372 20.666 82.819
Financijska imovina 0 3.621 3.238 4.234 0
Novac u banci i blagajni 7.926 196 209 36.558 48.115
Ukupno aktiva 10.105 8.327 11.130 61.457 216.018

ELEKTRO FI j.d.o.o. za usluge Biograd Na Moru