ELEKTRO FI j.d.o.o.

Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Savska 1
Biograd Na Moru

☎ +385 98 174 9086

 

OIB56988492417

MBS110066011

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 28.719 76.363
Dobit (neto) 2.115 38.768
Imovina 11.130 61.457
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 651 660
2021 2022
Prihodi 216.387 575.364
Dobit (neto) 15.936 292.101
Imovina 83.860 463.050
Zaposleni 1 1
Prosječna plaća 4.907 4.977

Vlasnici i uprava

Ivica Filipović jedini član j.d.o.o, član uprave

ELEKTRO FI j.d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 11.867 28.394 35.964 28.719 76.363
Poslovni prihodi 11.867 28.393 35.964 28.685 76.363
Poslovni rashodi 11.697 27.021 31.860 26.486 33.286
Financijski prihodi 0 0 0 34 -
Financijski rashodi 16 29 12 6 1
Ukupni rashodi 11.714 27.051 31.873 26.493 33.287
Dobit ili gubitak razdoblja 54 1.164 4.055 2.115 38.768
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 152 1.342 4.090 2.226 43.076
Porez na dobit 98 178 35 111 4.307
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.528 2.179 648 310 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 648 310 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 1.528 2.179 - - -
Kratkotrajna imovina 3.003 7.925 7.678 10.819 61.457
Potraživanja - - 3.862 7.372 20.665
Financijska imovina - - 3.621 3.238 4.233
Novac u banci i blagajni 3.003 7.925 195 209 36.557
Ukupno aktiva 4.531 10.105 8.327 11.130 61.457
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 89.414 213.937 270.974 216.387 575.364
Poslovni prihodi 89.412 213.934 270.972 216.129 575.364
Poslovni rashodi 88.136 203.596 240.056 199.560 250.799
Financijski prihodi 2 3 2 258 -
Financijski rashodi 127 225 95 52 8
Ukupni rashodi 88.263 203.821 240.151 199.612 250.807
Dobit ili gubitak razdoblja 412 8.772 30.559 15.936 292.101
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.151 10.116 30.823 16.775 324.557
Porez na dobit 739 1.344 264 839 32.456
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 11.516 16.422 4.886 2.337 -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina - - 4.886 2.337 -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 11.516 16.422 - - -
Kratkotrajna imovina 22.627 59.716 57.857 81.523 463.050
Potraživanja - - 29.100 55.545 155.705
Financijska imovina - - 27.283 24.400 31.900
Novac u banci i blagajni 22.627 59.716 1.474 1.578 275.445
Ukupno aktiva 34.143 76.138 62.743 83.860 463.050

ELEKTRO FI j.d.o.o. za usluge Biograd Na Moru