ELECTROLAB, vl. Dean Čupić

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju • osnovano 2018. godine

Vlasnici i uprava

Dean Čupić vlasnik obrta