ELA EDITS, vl. Mihaela Batinić

Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu) • osnovano 2019. godine

Vlasnici i uprava

Mihaela Batinić vlasnik obrta