EL3D d.o.o.

Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje • osnovano 2016. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Poljička cesta 32
Split

☎ +385 21 482 890

 

OIB19843786866

MBS060350649

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 151.174 561.068
Dobit (neto) 17.264 163.354
Imovina 264.730 577.843
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 1.213 1.255
2021 2022
Prihodi 1.139.026 4.227.370
Dobit (neto) 130.078 1.230.792
Imovina 1.994.614 4.353.764
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 9.146 9.456

Vlasnici i uprava

Luka Giljanović jedini član d.o.o, član uprave

EL3D d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 157.575 184.769 187.834 151.174 561.068
Poslovni prihodi 157.542 184.768 187.834 151.174 561.068
Poslovni rashodi 123.402 160.755 169.522 130.549 377.248
Financijski prihodi 32 0 0 0 0
Financijski rashodi 0 134 1.223 690 702
Ukupni rashodi 123.403 160.889 170.746 131.240 377.950
Dobit ili gubitak razdoblja 29.087 20.295 14.083 17.264 163.354
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 34.171 23.879 17.088 19.934 183.117
Porez na dobit 5.083 3.584 3.005 2.670 19.763
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 15.883 43.644 25.882 17.957 42.912
Nematerijalna imovina 215 230 91 - 2.389
Materijalna imovina 15.668 43.414 25.791 17.957 40.523
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 183.061 195.334 230.430 246.773 534.931
Potraživanja 133.681 128.648 208.230 168.154 247.343
Financijska imovina 2.533 2.055 2.055 6.833 409
Novac u banci i blagajni 46.846 64.630 20.144 71.785 287.178
Ukupno aktiva 198.945 238.978 256.313 264.730 577.843
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.187.249 1.392.144 1.415.240 1.139.026 4.227.370
Poslovni prihodi 1.187.003 1.392.141 1.415.238 1.139.025 4.227.368
Poslovni rashodi 929.778 1.211.213 1.277.271 983.628 2.842.377
Financijski prihodi 246 3 2 1 2
Financijski rashodi 6 1.010 9.216 5.202 5.291
Ukupni rashodi 929.784 1.212.223 1.286.487 988.830 2.847.668
Dobit ili gubitak razdoblja 219.160 152.913 106.111 130.078 1.230.792
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 257.465 179.921 128.753 150.196 1.379.702
Porez na dobit 38.305 27.008 22.642 20.118 148.910
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 119.675 328.840 195.015 135.302 323.323
Nematerijalna imovina 1.620 1.735 690 - 18.002
Materijalna imovina 118.055 327.105 194.325 135.302 305.321
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.379.277 1.471.746 1.736.182 1.859.312 4.030.441
Potraživanja 1.007.225 969.303 1.568.915 1.266.958 1.863.610
Financijska imovina 19.086 15.486 15.486 51.486 3.086
Novac u banci i blagajni 352.966 486.957 151.781 540.868 2.163.745
Ukupno aktiva 1.498.952 1.800.586 1.931.197 1.994.614 4.353.764

EL3D d.o.o., za građenje Split