ECON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, montažu i trgovinu

ECON d.o.o.

Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova • osnovano 2004. godine

Kontakt

Hrupine 10
Prelog

☎ +385 98 273 522

 

OIB86456994897

MBS070067460

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 8,42M 13,6M
Dobit (neto) 188,5k 875,9k
Imovina 13,1M 15,8M
Zaposleni 53 54
Prosječna plaća 3,81k 4,36k

Vlasnici i uprava

Branko Martinec član društva, direktor
Nevenka Martinec član društva
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 13,3M 12,6M 6,34M 8,42M 13,6M
Poslovni prihodi 13,3M 12,6M 6,34M 8,41M 13,6M
Poslovni rashodi 13,1M 12,4M 7,70M 8,19M 12,7M
Financijski prihodi 6,51k 1,36k 3,70k 6,67k 11,0k
Financijski rashodi 62,5k 104,2k 69,6k 36,8k 55,2k
Ukupni rashodi 13,2M 12,5M 7,77M 8,23M 12,7M
Dobit ili gubitak razdoblja 79,0k 27,5k -1,42M 188,5k 875,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 106,8k 47,4k -1,42M 188,5k 875,9k
Porez na dobit 27,7k 19,8k - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 5,40M 5,50M 6,00M 6,48M 6,46M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5,40M 5,50M 5,78M 6,04M 6,46M
Financijska imovina - - 222,9k 446,4k -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5,99M 6,17M 5,20M 6,69M 9,36M
Potraživanja 4,69M 5,35M 4,40M 5,76M 6,34M
Financijska imovina 321,4k 27,0k 40,0k 96,7k 19,7k
Novac u banci i blagajni 379,1k 80,4k 61,5k 111,8k 466,3k
Ukupno aktiva 11,8M 12,5M 11,9M 13,1M 15,8M