ECOENERGY društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje, građenje i usluge

ECOENERGY d.o.o.

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n. • osnovano 1992. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 6,20M 8,91M
Dobit (neto) 1,72M 3,13M
Imovina 7,26M 9,58M
Zaposleni 9 13
Prosječna plaća 6,53k 5,24k

Vlasnici i uprava

Stjepan Ptiček jedini član d.o.o
Snježana Ptiček direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,72M 3,67M 4,30M 6,20M 8,91M
Poslovni prihodi 1,69M 3,66M 4,30M 6,19M 8,90M
Poslovni rashodi 1,64M 2,07M 3,30M 4,12M 5,03M
Financijski prihodi 28,0k 7,56k 4,04k 4,38k 10,4k
Financijski rashodi 42,4k 900,7k 145,3k 96,1k 33,3k
Ukupni rashodi 1,69M 2,97M 3,45M 4,22M 5,07M
Dobit ili gubitak razdoblja 24,6k 562,6k 685,8k 1,72M 3,13M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 32,3k 701,8k 852,5k 1,98M 3,84M
Porez na dobit 7,75k 139,2k 166,7k 257,1k 708,0k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,15M 3,39M 3,48M 3,91M 5,26M
Nematerijalna imovina 22,8k 18,8k 13,5k 11,8k 16,2k
Materijalna imovina 2,01M 1,90M 3,45M 3,90M 5,24M
Financijska imovina - 1,35M - - -
Potraživanja 115,1k 109,3k 16,1k - -
Kratkotrajna imovina 1,87M 2,30M 3,07M 3,08M 4,32M
Potraživanja 789,7k 1,62M 1,74M 1,18M 1,50M
Financijska imovina 405,3k 283,3k 108,0k 310,2k 385,8k
Novac u banci i blagajni 662,1k 379,8k 1,09M 1,50M 2,19M
Ukupno aktiva 4,02M 5,70M 6,55M 7,26M 9,58M