ECOCORTEC d.o.o.

Proizvodnja ambalaže od plastike • osnovano 2004. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Bartoka Bele 29
Beli Manastir

☎ +385 31 705 011

 

OIB51209568696

MBS030081489

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 7.800.246 8.429.797
Dobit (neto) 634.691 650.779
Imovina 7.842.403 9.522.813
Zaposleni 56 58
Prosječna plaća 675 788
2021 2022
Prihodi 58.770.956 63.514.311
Dobit (neto) 4.782.083 4.903.300
Imovina 59.088.588 71.749.637
Zaposleni 56 58
Prosječna plaća 5.091 5.940

Vlasnici i uprava

Boris Mikšić član društva, član uprave
Dijana Zrinski direktor

ECOCORTEC d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 4.713.217 6.045.478 6.478.821 7.800.246 8.429.797
Poslovni prihodi 4.711.460 6.032.193 6.456.534 7.730.830 8.275.323
Poslovni rashodi 4.099.576 5.633.442 5.452.947 6.908.989 7.471.160
Financijski prihodi 1.758 13.285 22.287 69.415 154.474
Financijski rashodi 60.377 94.019 99.514 99.762 178.155
Ukupni rashodi 4.159.953 5.727.462 5.552.462 7.008.752 7.649.315
Dobit ili gubitak razdoblja 450.782 257.403 768.041 634.691 650.779
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 553.264 318.016 926.358 791.494 780.481
Porez na dobit 102.482 60.612 158.316 156.802 129.702
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 4.972.356 4.698.909 4.081.261 3.566.795 5.194.395
Nematerijalna imovina 302 2.316 2.954 14.410 3.107
Materijalna imovina 4.972.053 4.696.592 4.078.306 3.552.384 5.191.287
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.457.585 2.828.992 3.739.959 3.989.175 4.223.272
Potraživanja 1.027.245 929.330 825.804 746.608 1.255.686
Financijska imovina 3.343 - - - -
Novac u banci i blagajni 551.014 533.828 1.744.960 1.650.747 914.530
Ukupno aktiva 7.481.897 7.657.049 7.914.334 7.842.403 9.522.813
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 35.511.740 45.549.660 48.814.680 58.770.956 63.514.311
Poslovni prihodi 35.498.496 45.449.564 48.646.756 58.247.944 62.350.422
Poslovni rashodi 30.888.256 42.445.176 41.085.236 52.055.780 56.291.459
Financijski prihodi 13.246 100.098 167.923 523.014 1.163.889
Financijski rashodi 454.917 708.391 749.795 751.663 1.342.311
Ukupni rashodi 31.343.172 43.153.568 41.835.032 52.807.444 57.633.770
Dobit ili gubitak razdoblja 3.396.418 1.939.408 5.786.811 4.782.083 4.903.300
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 4.168.569 2.396.092 6.979.647 5.963.512 5.880.541
Porez na dobit 772.151 456.684 1.192.836 1.181.429 977.241
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 37.464.220 35.403.932 30.750.268 26.874.020 39.137.170
Nematerijalna imovina 2.280 17.457 22.264 108.577 23.412
Materijalna imovina 37.461.940 35.386.476 30.728.004 26.765.444 39.113.758
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 18.516.676 21.315.046 28.178.726 30.056.446 31.820.244
Potraživanja 7.739.781 7.002.041 6.222.024 5.625.319 9.460.973
Financijska imovina 25.193 - - - -
Novac u banci i blagajni 4.151.620 4.022.128 13.147.405 12.437.560 6.890.531
Ukupno aktiva 56.372.360 57.692.040 59.630.552 59.088.588 71.749.637

ECOCORTEC d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Beli Manastir