D.Z.-DOM d.o.o. za trgovinu i usluge

D.Z.-DOM d.o.o.

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom • osnovano 2003. godine

Kontakt

Ulica Mile Kneževića 6
Jastrebarsko

☎ +385 91 547 2700

 

OIB70663789264

MBS080465932

HRK 2020 2021
Prihodi 266,0k 295,0k
Dobit (neto) 8,22k -15,0k
Imovina 3,62k 1,75k
Zaposleni 3 3
Prosječna plaća 3,63k 4,20k

Vlasnici i uprava

Zdenko Domović jedini osnivač d.o.o, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 259,0k 224,0k 289,5k 266,0k 295,0k
Poslovni prihodi 258,9k 224,0k 289,5k 266,0k 295,0k
Poslovni rashodi 358,2k 267,8k 300,5k 257,7k 310,0k
Financijski prihodi 68 - - - -
Financijski rashodi - 1 538 - -
Ukupni rashodi 358,2k 267,8k 301,1k 257,7k 310,0k
Dobit ili gubitak razdoblja -99,2k -43,8k -11,6k 8,22k -15,0k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -99,2k -43,8k -11,6k 8,22k -15,0k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 3,29k 3,29k - - -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 3,29k 3,29k - - -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 3,13k 2,06k 2,92k 3,62k 1,75k
Potraživanja 1,56k 1,43k 1,43k 1,43k 1,43k
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 1,57k 625 1,49k 2,19k 316
Ukupno aktiva 6,43k 5,35k 2,92k 3,62k 1,75k