DUGI - Z - 95, d.o.o.

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Kontakt

Ante Šupuka 10
Šibenik

☎ +385 22 244 844

 

OIB70260705312

MBS060133866

2020 2021
Prihodi 966,5k 966,5k
Dobit (neto) -29,9k -29,9k
Imovina 10,0M 10,0M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2020 2021
Prihodi 128,2k 128,2k
Dobit (neto) -3,97k -3,97k
Imovina 1,34M 1,34M
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Zdravko Stojanović jedini osnivač d.o.o
Mate Stojanović direktor

DUGI - Z - 95, d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2014 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 1,23M 1,02M 1,19M 966,5k 966,5k
Poslovni prihodi 1,23M 1,02M 1,19M 966,5k 966,5k
Poslovni rashodi 1,36M 782,1k 1,18M 918,2k 918,2k
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi 156,4k 426,5k 94,7k 78,1k 78,1k
Ukupni rashodi 1,52M 1,20M 1,28M 996,4k 996,4k
Dobit ili gubitak razdoblja -283,0k -186,6k -87,3k -29,9k -29,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -283,0k -186,6k -87,3k -29,9k -29,9k
Porez na dobit - - - - -
2014 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,57M 5,55M 4,52M 3,86M 3,86M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 7,44M 5,55M 4,52M 3,86M 3,86M
Financijska imovina 137,0k - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 8,06M 10,7M 5,96M 6,23M 6,23M
Potraživanja 2,29M 5,68M 742,7k 912,9k 912,9k
Financijska imovina 5,08M 5,10M 5,08M 5,08M 5,08M
Novac u banci i blagajni 310,6k 1,70k 130,7k 230,6k 230,6k
Ukupno aktiva 15,6M 16,3M 10,4M 10,0M 10,0M

DUGI - Z - 95, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge Šibenik