DUBRAVICA d.d. u stečaju

Uzgoj svinja • osnovano 1978. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi 17.520 18.714
Dobit (neto) −33.945 −163.807
Imovina 6.461.221 6.343.174
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 132.009 141.001
Dobit (neto) −255.760 −1.234.205
Imovina 48.682.072 47.792.647
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

DUBRAVICA d.d. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 11.578 4.778 10.686 17.520 18.714
Poslovni prihodi 11.578 4.778 10.684 17.519 18.713
Poslovni rashodi 23.163.886 73.488 101.805 51.464 182.520
Financijski prihodi 0 0 2 1 0
Financijski rashodi - - 788 0 1
Ukupni rashodi 23.163.886 73.488 102.593 51.465 182.521
Dobit ili gubitak razdoblja −23.152.308 −68.709 −91.907 −33.945 −163.807
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −23.152.308 −68.709 −91.907 −33.945 −163.807
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 5.646.102 5.646.102 5.575.607 5.575.607 5.461.254
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 5.646.102 5.646.102 5.575.607 5.575.607 5.461.254
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 847.425 846.217 872.667 885.613 881.919
Potraživanja 772.166 769.244 769.576 769.576 771.401
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 5.813 7.526 33.645 46.591 41.072
Ukupno aktiva 6.493.527 6.492.318 6.448.275 6.461.221 6.343.174
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 87.240 36.005 80.517 132.009 141.001
Poslovni prihodi 87.239 36.000 80.500 132.000 141.000
Poslovni rashodi 174.528.304 553.698 767.053 387.762 1.375.197
Financijski prihodi 1 5 17 9 1
Financijski rashodi - - 5.938 7 9
Ukupni rashodi 174.528.304 553.698 772.991 387.769 1.375.206
Dobit ili gubitak razdoblja −174.441.072 −517.693 −692.474 −255.760 −1.234.205
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −174.441.072 −517.693 −692.474 −255.760 −1.234.205
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 42.540.556 42.540.556 42.009.416 42.009.416 41.147.822
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 42.540.556 42.540.556 42.009.416 42.009.416 41.147.822
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 6.384.924 6.375.822 6.575.110 6.672.657 6.644.825
Potraživanja 5.817.888 5.795.875 5.798.375 5.798.375 5.812.125
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 43.800 56.711 253.499 351.046 309.464
Ukupno aktiva 48.925.480 48.916.376 48.584.528 48.682.072 47.792.647

DUBRAVICA dioničko društvo za proizvodnju svinja u stečaju Dubravica