DRAVA INTERNATIONAL d.o.o. za proizvodnju proizvoda od plastike

DRAVA INTERNATIONAL d.o.o.

Oporaba posebno izdvojenih materijala • osnovano 2005. godine
HRK 2020 2021
Prihodi 240,3M 313,0M
Dobit (neto) 5,36M 35,5M
Imovina 425,0M 433,0M
Zaposleni 499 459
Prosječna plaća 4,52k 5,21k

Vlasnici i uprava

Marko Bede član društva
Snježana Alerić član društva, prokurist
Zvonko Bede član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 313,8M 284,3M 303,4M 240,3M 313,0M
Poslovni prihodi 309,9M 280,0M 301,5M 238,2M 310,7M
Poslovni rashodi 297,7M 262,5M 280,1M 222,8M 267,7M
Financijski prihodi 3,85M 4,30M 1,86M 2,09M 2,23M
Financijski rashodi 14,4M 18,7M 9,94M 10,4M 8,04M
Ukupni rashodi 312,1M 281,3M 290,1M 233,2M 275,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,23M 2,36M 7,02M 5,36M 35,5M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,67M 3,00M 13,3M 7,16M 37,2M
Porez na dobit 440,0k 639,7k 6,30M 1,79M 1,70M
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 310,0M 290,2M 286,2M 264,1M 260,8M
Nematerijalna imovina 307,7k 313,8k 2,10M 2,37M 2,11M
Materijalna imovina 299,6M 279,8M 272,0M 259,5M 251,7M
Financijska imovina 10,0M 10,0M 12,1M 2,17M 2,00M
Potraživanja - - - - 5,00M
Kratkotrajna imovina 152,9M 162,0M 146,8M 160,6M 171,7M
Potraživanja 48,0M 51,9M 48,0M 50,8M 55,0M
Financijska imovina 43,4M 49,2M 53,1M 55,9M 61,3M
Novac u banci i blagajni 2,92M 4,22M 6,14M 4,78M 6,40M
Ukupno aktiva 464,0M 452,9M 433,5M 425,0M 433,0M