DOMI, unutarnja i vanjska trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću u stečaju

DOMI d.o.o. u stečaju

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1990. godine
HRK 2019 2020
Prihodi 4,37M 6,02M
Dobit (neto) -5,04M -6,84M
Imovina 34,4M 28,7M
Zaposleni 22 21
Prosječna plaća 5,48k 5,22k

Vlasnici i uprava

Davor Vidić član društva
Igor Vidić član društva
Oliver Vidić član društva
Stjepan Rakarec stečajni upravitelj
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Ukupni prihodi 9,18M 14,9M 8,46M 4,37M 6,02M
Poslovni prihodi 9,18M 14,9M 8,45M 4,37M 6,02M
Poslovni rashodi 9,09M 14,8M 9,73M 8,26M 10,7M
Financijski prihodi - - 16,7k 7,18k -
Financijski rashodi - - - 1,15M 2,14M
Ukupni rashodi 9,09M 14,8M 9,73M 9,41M 12,8M
Dobit ili gubitak razdoblja 89,8k 92,5k -1,26M -5,04M -6,84M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 89,8k 112,8k -1,26M -5,04M -6,84M
Porez na dobit - 20,3k - - -
HRK 2016 2017 2018 2019 2020
Dugotrajna imovina 6,81M 6,65M 6,64M 6,52M 6,60M
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6,81M 6,65M 6,64M 6,52M 6,60M
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 32,7M 26,6M 24,3M 22,9M 17,1M
Potraživanja 7,44M 7,25M 5,22M 4,12M 1,36M
Financijska imovina 610,3k 685,5k 618,1k 618,0k -
Novac u banci i blagajni 116,4k 114,7k 133,9k 70,8k -
Ukupno aktiva 44,5M 38,3M 35,9M 34,4M 28,7M