DIZALA EKSKLUZIV d.o.o.

Ostali građevinski instalacijski radovi • osnovano 2015. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Črečan 36/D
Črečan

☎ +385 99 670 0202

 

OIB32521927386

MBS081006074

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 1.653.922 1.916.684
Dobit (neto) 1.432 87.170
Imovina 1.368.362 1.741.164
Zaposleni 36 42
Prosječna plaća 1.126 1.155
2021 2022
Prihodi 12.461.482 14.441.256
Dobit (neto) 10.790 656.788
Imovina 10.309.924 13.118.804
Zaposleni 36 42
Prosječna plaća 8.485 8.706

Vlasnici i uprava

Damir Hucika član društva, direktor
Sara Hucika član društva

DIZALA EKSKLUZIV d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.559.834 2.075.304 1.723.363 1.653.922 1.916.684
Poslovni prihodi 1.559.830 2.074.946 1.722.770 1.652.401 1.915.909
Poslovni rashodi 1.415.573 1.860.231 1.670.184 1.621.349 1.769.626
Financijski prihodi 4 357 592 1.521 774
Financijski rashodi 4.394 7.459 15.996 26.519 36.710
Ukupni rashodi 1.419.967 1.867.691 1.686.180 1.647.869 1.806.337
Dobit ili gubitak razdoblja 112.542 168.054 37.182 1.432 87.170
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 139.867 207.612 37.182 6.053 110.346
Porez na dobit 27.324 39.558 - 4.621 23.175
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 311.412 738.935 843.696 922.652 1.013.760
Nematerijalna imovina 255 116 - - 66
Materijalna imovina 311.157 738.819 843.696 922.652 1.013.693
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 359.653 536.178 390.062 445.709 727.404
Potraživanja 267.833 395.628 228.556 290.762 622.359
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 88.108 133.195 141.310 61.891 47.341
Ukupno aktiva 671.066 1.275.113 1.233.758 1.368.362 1.741.164
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 11.752.575 15.636.378 12.984.683 12.461.482 14.441.256
Poslovni prihodi 11.752.541 15.633.686 12.980.217 12.450.020 14.435.417
Poslovni rashodi 10.665.635 14.015.914 12.584.004 12.216.056 13.333.253
Financijski prihodi 34 2.692 4.466 11.462 5.839
Financijski rashodi 33.109 56.205 120.524 199.814 276.599
Ukupni rashodi 10.698.744 14.072.119 12.704.528 12.415.870 13.609.852
Dobit ili gubitak razdoblja 847.953 1.266.209 280.155 10.790 656.788
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1.053.831 1.564.259 280.155 45.612 831.404
Porez na dobit 205.878 298.050 - 34.822 174.616
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 2.346.341 5.567.509 6.356.828 6.951.726 7.638.176
Nematerijalna imovina 1.925 875 - - 500
Materijalna imovina 2.344.416 5.566.634 6.356.828 6.951.726 7.637.676
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2.709.810 4.039.834 2.938.926 3.358.198 5.480.628
Potraživanja 2.017.995 2.980.863 1.722.061 2.190.749 4.689.167
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 663.854 1.003.558 1.064.701 466.321 356.697
Ukupno aktiva 5.056.151 9.607.343 9.295.754 10.309.924 13.118.804

DIZALA EKSKLUZIV društvo s ograničenom odgovornošću za usluge Črečan

Drugi posjetitelji su još tražili...