DIV GRUPA d.o.o.

Proizvodnja zakovica i vijčane robe • osnovano 1993. godine

Kontakt

Bobovica 10
Samobor

☎ +385 1 3377 000

 

OIB33890755814

MBS080127368

Pošalji e-mail
2020 2021
Prihodi 488,8M 580,0M
Dobit (neto) 38,6M 29,0M
Imovina 1.727,4M 1.762,3M
Zaposleni 742 787
Prosječna plaća 5,31k 5,42k
2020 2021
Prihodi 64,8M 76,9M
Dobit (neto) 5,13M 3,85M
Imovina 229,2M 233,9M
Zaposleni 742 787
Prosječna plaća 705 719

Vlasnici i uprava

Danijela Debeljak predsjednik nadzornog odbora
Vjera Debeljak zamjenik predsjednika nadzornog odbora, član društva
Tomislav Debeljak član društva, predsjednik uprave, zastupnik podružnice
Vedrana Debeljak član društva, prokurist
Marijo Vrbančić prokurist
Marko Knežević prokurist
Darko Pappo član uprave

DIV GRUPA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 396,4M 522,6M 554,1M 488,8M 580,0M
Poslovni prihodi 389,0M 515,4M 549,0M 476,5M 569,3M
Poslovni rashodi 317,9M 424,9M 455,0M 425,3M 521,9M
Financijski prihodi 7,48M 7,20M 5,11M 12,2M 10,6M
Financijski rashodi 19,4M 14,8M 18,8M 24,7M 28,1M
Ukupni rashodi 337,4M 439,7M 473,8M 450,1M 550,0M
Dobit ili gubitak razdoblja 59,0M 82,8M 80,2M 38,6M 29,0M
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 59,0M 82,8M 80,2M 38,6M 30,0M
Porez na dobit - - - - 1,03M
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 682,0M 747,1M 884,8M 970,4M 1.013,6M
Nematerijalna imovina 160,5k 1,31M 2,32M 2,20M 3,01M
Materijalna imovina 587,0M 650,2M 758,1M 843,6M 835,9M
Financijska imovina 94,8M 94,8M 123,7M 123,7M 173,8M
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 425,9M 541,0M 411,0M 562,2M 484,2M
Potraživanja 135,9M 222,8M 135,8M 90,1M 92,2M
Financijska imovina 2,78M 46,4M 14,8M 119,4M 152,2M
Novac u banci i blagajni 1,22M 16,0M 3,07M 25,0M 387,7k
Ukupno aktiva 1.130,0M 1.344,3M 1.407,7M 1.727,4M 1.762,3M

DIV GRUPA d.o.o. za usluge Samobor