DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE d.o.o.

Trgovina na veliko voćem i povrćem • osnovano 2008. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Rakitovec 244b
Velika Gorica

☎ +385 1 6267 723

 

OIB41637711898

MBS080679126

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 842.396 895.302
Dobit (neto) 2.350 2.416
Imovina 6.635.285 6.692.240
Zaposleni 15 14
Prosječna plaća 731 824
2021 2022
Prihodi 6.347.034 6.745.654
Dobit (neto) 17.710 18.210
Imovina 49.993.556 50.422.683
Zaposleni 15 14
Prosječna plaća 5.515 6.214

Vlasnici i uprava

Mirjana Oštrec Bosak predsjednik nadzornog odbora
Ivica Sambol zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Zlata Filipović zamjenik predsjednika nadzornog odbora
Ana Plehinger član nadzornog odbora
Eugenija Štajer član nadzornog odbora
Igor Horvačić član nadzornog odbora
Krešimir Fučkar član nadzornog odbora
Grad Velika Gorica član društva
Zagrebačka županija član društva
Zagrebački voćnjaci p.z. u stečaju član društva
Hrvoje Bunjevac direktor

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.889.931 2.044.745 850.764 842.396 895.302
Poslovni prihodi 1.835.172 2.041.914 844.308 842.238 894.308
Poslovni rashodi 1.811.314 1.995.368 831.816 823.055 875.707
Financijski prihodi 54.759 2.830 6.455 158 993
Financijski rashodi 75.122 45.510 17.235 16.729 16.754
Ukupni rashodi 1.886.437 2.040.878 849.052 839.784 892.462
Dobit ili gubitak razdoblja 2.407 2.901 1.397 2.350 2.416
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.494 3.866 1.711 2.611 2.839
Porez na dobit 1.086 965 314 261 422
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 6.235.011 6.140.090 6.218.828 6.048.131 6.093.874
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 6.235.011 6.140.090 6.218.828 6.048.131 6.093.874
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 737.011 701.501 565.277 587.154 598.365
Potraživanja 680.013 647.462 558.319 535.262 564.435
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 8.235 12.729 870 217 276
Ukupno aktiva 6.972.023 6.841.592 6.784.105 6.635.285 6.692.240
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 14.239.691 15.406.136 6.410.082 6.347.034 6.745.654
Poslovni prihodi 13.827.109 15.384.807 6.361.444 6.345.843 6.738.170
Poslovni rashodi 13.647.349 15.034.106 6.267.323 6.201.309 6.598.019
Financijski prihodi 412.582 21.329 48.638 1.191 7.484
Financijski rashodi 566.012 342.896 129.862 126.048 126.239
Ukupni rashodi 14.213.361 15.377.002 6.397.185 6.327.357 6.724.258
Dobit ili gubitak razdoblja 18.142 21.858 10.528 17.710 18.210
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 26.330 29.134 12.897 19.677 21.396
Porez na dobit 8.188 7.276 2.369 1.967 3.186
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 46.977.696 46.262.512 46.855.760 45.569.644 45.914.297
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 46.977.696 46.262.512 46.855.760 45.569.644 45.914.297
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 5.553.013 5.285.462 4.259.081 4.423.912 4.508.386
Potraživanja 5.123.562 4.878.303 4.206.656 4.032.939 4.252.736
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 62.051 95.912 6.556 1.642 2.085
Ukupno aktiva 52.530.712 51.547.976 51.114.840 49.993.556 50.422.683

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE d.o.o. za trgovinu Velika Gorica