DIGITRON društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet elektroničkih aparata i uređaja

DIGITRON d.o.o.

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
HRK 2020 2021
Prihodi 5,72M 5,57M
Dobit (neto) 105,3k 286,1k
Imovina 19,9M 20,4M
Zaposleni 13 14
Prosječna plaća 4,85k 4,81k

Vlasnici i uprava

VALALTA d.o.o. Rovinj jedini osnivač d.o.o
Nenad Križan direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 6,88M 5,07M 5,57M 5,72M 5,57M
Poslovni prihodi 6,69M 4,94M 5,47M 5,64M 5,45M
Poslovni rashodi 5,42M 4,24M 4,96M 5,61M 5,24M
Financijski prihodi 193,5k 127,7k 107,2k 81,2k 115,4k
Financijski rashodi 78,7k 20,0k 8,64k 67 4,23k
Ukupni rashodi 5,50M 4,26M 4,97M 5,61M 5,24M
Dobit ili gubitak razdoblja 1,12M 658,0k 489,2k 105,3k 286,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 1,38M 807,4k 601,4k 114,9k 328,8k
Porez na dobit 254,4k 149,4k 112,1k 9,59k 42,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 7,64M 7,82M 7,98M 7,98M 8,08M
Nematerijalna imovina 31,5k 3,40k 3,40k - -
Materijalna imovina 7,43M 7,63M 7,55M 7,58M 7,69M
Financijska imovina 180,1k 180,3k 422,1k 400,2k 390,6k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 11,0M 11,4M 11,8M 11,9M 12,3M
Potraživanja 954,9k 683,6k 622,8k 359,2k 289,6k
Financijska imovina 3,63M 3,63M 3,63M 3,63M 3,63M
Novac u banci i blagajni 1,55M 2,50M 3,54M 4,39M 5,06M
Ukupno aktiva 18,7M 19,2M 19,8M 19,9M 20,4M