DIANA COMMERCE d.o.o. u stečaju

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Ulica slobode bb
Ivanić-grad

☎ +385 33 555 680

 

OIB18868759913

MBS080325102

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi 2.853 1.035
Dobit (neto) 2.736 −2.040
Imovina 225.384 112.618
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi 21.500 7.803
Dobit (neto) 20.621 −15.372
Imovina 1.698.163 848.523
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Ivan Janković član društva
Dejana Ivanović stečajni upravitelj

DIANA COMMERCE d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 5.437 3.478 2.938 2.853 1.035
Poslovni prihodi 2.479 770 28 2.853 1.035
Poslovni rashodi 2.090 34.864 13.182 116 2.996
Financijski prihodi 2.957 2.707 2.909 - -
Financijski rashodi 10 2 25.814 - 79
Ukupni rashodi 2.100 34.867 38.996 116 3.075
Dobit ili gubitak razdoblja 3.337 −31.388 −36.058 2.736 −2.040
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 3.337 −31.388 −36.058 2.736 −2.040
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 133.323 132.795 132.795 132.795 102.191
Nematerijalna imovina 30.604 30.604 30.604 30.604 -
Materijalna imovina 102.719 102.191 102.191 102.191 102.191
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 138.383 106.491 98.908 92.589 10.426
Potraživanja 44.810 7.567 7.567 92.589 8.860
Financijska imovina 70.408 76.182 79.091 - -
Novac u banci i blagajni - - - - 1.566
Ukupno aktiva 271.706 239.287 231.704 225.384 112.618
🧾 Račun dobiti i gubitka
2017 2018 2019 2021 2022
Ukupni prihodi 40.971 26.207 22.137 21.500 7.803
Poslovni prihodi 18.684 5.804 215 21.500 7.803
Poslovni rashodi 15.750 262.687 99.322 879 22.575
Financijski prihodi 22.287 20.403 21.922 - -
Financijski rashodi 76 20 194.499 - 600
Ukupni rashodi 15.826 262.707 293.821 879 23.175
Dobit ili gubitak razdoblja 25.145 −236.500 −271.684 20.621 −15.372
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 25.145 −236.500 −271.684 20.621 −15.372
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 1.004.528 1.000.550 1.000.550 1.000.550 769.963
Nematerijalna imovina 230.587 230.587 230.587 230.587 -
Materijalna imovina 773.941 769.963 769.963 769.963 769.963
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1.042.647 802.358 745.226 697.613 78.560
Potraživanja 337.626 57.017 57.017 697.613 66.757
Financijska imovina 530.490 573.994 595.916 - -
Novac u banci i blagajni - - - - 11.803
Ukupno aktiva 2.047.175 1.802.908 1.745.776 1.698.163 848.523

DIANA COMMERCE društvo s ograničenom odgovornošću za unutarnju i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo i turizam u stečaju Ivanić-grad