DIALOG d.o.o. informatički inženjering

DIALOG d.o.o.

Računalno programiranje • osnovano 1993. godine

Kontakt

Ilirska 46
Osijek

☎ +385 31 285 600

 

OIB46217047133

MBS030020092

Pošalji e-mail
HRK 2020 2021
Prihodi 2,23M 2,30M
Dobit (neto) -264,2k 32,9k
Imovina 2,08M 1,70M
Zaposleni 12 11
Prosječna plaća 6,83k 7,06k

Vlasnici i uprava

Josip Spajić član društva, direktor
Žarko Ivić član društva, direktor
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 2,38M 2,60M 2,44M 2,23M 2,30M
Poslovni prihodi 2,37M 2,58M 2,42M 2,22M 2,29M
Poslovni rashodi 2,27M 2,73M 2,51M 2,43M 2,18M
Financijski prihodi 15,9k 20,1k 11,1k 14,3k 8,63k
Financijski rashodi 57,5k 66,8k 54,6k 42,6k 51,9k
Ukupni rashodi 2,33M 2,80M 2,56M 2,49M 2,24M
Dobit ili gubitak razdoblja 40,8k -196,6k -131,1k -264,2k 32,9k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 56,9k -193,5k -123,6k -260,6k 59,5k
Porez na dobit 16,0k 3,07k 7,46k 3,67k 26,6k
HRK 2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 408,3k 232,7k 108,9k 78,0k 61,6k
Nematerijalna imovina 91,0k - - - -
Materijalna imovina 255,3k 163,8k 37,8k 24,4k 8,10k
Financijska imovina 62,0k 68,9k 71,1k 53,5k 53,5k
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 2,55M 2,53M 2,19M 2,00M 1,64M
Potraživanja 1,98M 1,93M 1,53M 1,57M 1,45M
Financijska imovina 548,9k 573,0k 573,0k 357,1k 84,3k
Novac u banci i blagajni 2,85k 2,07k 34,4k 29,3k 16,5k
Ukupno aktiva 2,96M 2,76M 2,30M 2,08M 1,70M