DELKO d.o.o.

Nespecijalizirana trgovina na veliko • osnovano 1994. godine
2020 2021
Prihodi 3,88M 3,14M
Dobit (neto) 250,2k -71,1k
Imovina 1,74M 1,52M
Zaposleni 12 10
Prosječna plaća 4,60k 5,39k
2020 2021
Prihodi 515,4k 416,9k
Dobit (neto) 33,2k -9,44k
Imovina 231,9k 202,2k
Zaposleni 12 10
Prosječna plaća 610 716

Vlasnici i uprava

Igor Gudeljević član društva
Ivana Vidaković član društva
Žaklina Trivić član društva, direktor
Željko Trivić član društva, direktor

DELKO d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2017 2018 2019 2020 2021
Ukupni prihodi 5,55M 5,38M 4,66M 3,88M 3,14M
Poslovni prihodi 5,53M 5,37M 4,66M 3,88M 3,14M
Poslovni rashodi 4,94M 4,46M 4,30M 3,60M 3,19M
Financijski prihodi 15,6k 4,02k 7,35k 1,51k 207
Financijski rashodi 35,7k 16,4k 33,6k 10,1k 14,6k
Ukupni rashodi 4,97M 4,47M 4,34M 3,61M 3,21M
Dobit ili gubitak razdoblja 436,9k 737,1k 208,2k 250,2k -71,1k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja 578,0k 904,5k 325,0k 268,9k -71,1k
Porez na dobit 141,1k 167,4k 116,7k 18,6k -
2017 2018 2019 2020 2021
Dugotrajna imovina 2,81M 844,7k 767,9k 603,9k 550,5k
Nematerijalna imovina 45,7k 28,0k 24,5k 20,9k 17,4k
Materijalna imovina 2,77M 816,6k 743,4k 583,0k 533,1k
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 1,44M 1,71M 1,52M 1,13M 960,8k
Potraživanja 771,7k 995,3k 826,0k 581,3k 532,9k
Financijska imovina 76,8k 32,7k - - 75,0k
Novac u banci i blagajni 37,2k 13,7k 48,4k 102,2k 64,1k
Ukupno aktiva 4,26M 2,56M 2,31M 1,74M 1,52M

DELKO, trgovina i usluge, d.o.o. Zagreb