DEKORI ZADAR d.o.o.

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće • osnovano 2009. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Put Murvice 51/B
Zadar

☎ +385 23 214 058

 

OIB86084256923

MBS110020168

2021 2022
Prihodi 108.921 206.267
Dobit (neto) 1.141 14.289
Imovina 96.759 82.398
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 445 567
2021 2022
Prihodi 820.666 1.554.120
Dobit (neto) 8.604 107.665
Imovina 729.038 620.828
Zaposleni 6 5
Prosječna plaća 3.357 4.274

Vlasnici i uprava

Marina Pekas jedini osnivač d.o.o, član uprave

DEKORI ZADAR d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 133.104 125.628 102.626 108.921 206.267
Poslovni prihodi 132.942 125.628 102.490 108.921 206.267
Poslovni rashodi 137.480 123.353 100.249 106.837 189.466
Financijski prihodi 162 - 136 - -
Financijski rashodi 2.018 1.997 1.308 941 2.375
Ukupni rashodi 139.499 125.350 101.557 107.779 191.841
Dobit ili gubitak razdoblja −6.394 278 1.068 1.141 14.289
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −6.394 278 1.068 1.141 14.425
Porez na dobit - - - - 135
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 51.135 51.135 50.757 54.155 26.407
Nematerijalna imovina 43.115 43.115 43.115 43.115 21.557
Materijalna imovina 8.020 8.020 7.642 11.040 4.850
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 76.473 54.251 39.624 42.604 55.990
Potraživanja 42.901 28.241 11.805 11.200 19.898
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 313 275 692 407 138
Ukupno aktiva 127.609 105.386 90.382 96.759 82.398
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.002.877 946.551 773.238 820.666 1.554.120
Poslovni prihodi 1.001.652 946.551 772.211 820.666 1.554.120
Poslovni rashodi 1.035.845 929.405 755.327 804.965 1.427.534
Financijski prihodi 1.225 - 1.027 - -
Financijski rashodi 15.211 15.050 9.857 7.097 17.897
Ukupni rashodi 1.051.056 944.455 765.184 812.062 1.445.431
Dobit ili gubitak razdoblja −48.179 2.096 8.054 8.604 107.665
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −48.179 2.096 8.054 8.604 108.689
Porez na dobit - - - - 1.024
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 385.282 385.282 382.436 408.036 198.969
Nematerijalna imovina 324.850 324.850 324.850 324.850 162.425
Materijalna imovina 60.432 60.432 57.586 83.186 36.544
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 576.189 408.755 298.551 321.002 421.859
Potraživanja 323.245 212.785 88.947 84.389 149.928
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 2.360 2.072 5.220 3.068 1.043
Ukupno aktiva 961.471 794.037 680.987 729.038 620.828

DEKORI ZADAR d.o.o. za proizvodnju tekstila Zadar