DAULIS d.o.o. u stečaju

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima • osnovano 1994. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −199 −199
Imovina 33.687 33.687
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - -
Dobit (neto) −1.500 −1.500
Imovina 253.815 253.815
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Denis Šimunac jedini član d.o.o
Iva Pinjuh Stjepović stečajni upravitelj

DAULIS d.o.o. u stečaju GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 3.026 199 199 199 199
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 3.026 199 199 199 199
Dobit ili gubitak razdoblja −3.026 −199 −199 −199 −199
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −3.026 −199 −199 −199 −199
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 33.687 33.687 33.687 33.687 33.687
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 33.687 33.687 33.687 33.687 33.687
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 33.687 33.687 33.687 33.687 33.687
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi - - - - -
Poslovni prihodi - - - - -
Poslovni rashodi 22.805 1.500 1.500 1.500 1.500
Financijski prihodi - - - - -
Financijski rashodi - - - - -
Ukupni rashodi 22.805 1.500 1.500 1.500 1.500
Dobit ili gubitak razdoblja −22.805 −1.500 −1.500 −1.500 −1.500
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −22.805 −1.500 −1.500 −1.500 −1.500
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 253.815 253.815 253.815 253.815 253.815
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 253.815 253.815 253.815 253.815 253.815
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni - - - - -
Ukupno aktiva 253.815 253.815 253.815 253.815 253.815

DAULIS društvo s ograničenom odgovornošću, turizam, trgovina i usluge u stečaju Zagreb