DATALAB TEHNOLOGIJE društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge u stečaju

DATALAB TEHNOLOGIJE d.o.o. u stečaju

Računalno programiranje • osnovano 2008. godine

Kontakt

Sv. Teodora 2
Pula

OIB27335921579

MBS130029146

HRK 2015 2018
Prihodi 11,9M 460,9k
Dobit (neto) -337,7k 305,8k
Imovina 3,77M 62,9k
Zaposleni 30 -
Prosječna plaća 5,60k -
HRK 2012 2013 2014 2015 2018
Ukupni prihodi 5,84M 7,26M 9,33M 11,9M 460,9k
Poslovni prihodi 5,83M 7,21M 9,28M 11,9M 456,4k
Poslovni rashodi 6,12M 6,87M 9,59M 12,2M 151,2k
Financijski prihodi 6,66k 47,2k 34,7k 5,16k 4,56k
Financijski rashodi 34,7k 43,6k 48,4k 38,7k 3,92k
Ukupni rashodi 6,15M 6,91M 9,63M 12,2M 155,1k
Dobit ili gubitak razdoblja -314,4k 344,0k -299,1k -337,7k 305,8k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -314,4k 344,0k -299,1k -337,7k 305,8k
Porez na dobit - - - - -
HRK 2012 2013 2014 2015 2018
Dugotrajna imovina 309,6k 272,8k 157,2k 227,0k -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 149,8k 181,7k 113,9k 115,0k -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja 159,8k - 43,2k 111,9k -
Kratkotrajna imovina 1,87M 1,80M 4,24M 3,26M 62,9k
Potraživanja 1,80M 1,59M 3,67M 2,74M 62,9k
Financijska imovina - 113,1k - - -
Novac u banci i blagajni 73,9k 96,9k 563,8k 515,2k 5
Ukupno aktiva 2,60M 2,85M 4,69M 3,77M 62,9k