DAMTEX-MEĐIMURKA d.o.o.

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavaonicama • osnovano 1993. godine
Kontakt Poslovanje Vlasnici Financijski izvještaj

Kontakt

Trg Republike 6
Čakovec

☎ +385 40 347 012

 

OIB00944081091

MBS070018640

Pošalji e-mail
2021 2022
Prihodi - 0
Dobit (neto) −224 −1
Imovina 24.313 24.312
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2021 2022
Prihodi - 1
Dobit (neto) −1.694 −10
Imovina 183.192 183.182
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Božidar Damjan član društva
Ružica Damjan član društva
Dario Damjan direktor

DAMTEX-MEĐIMURKA d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 133.433 34.211 - - 0
Poslovni prihodi 129.462 32.052 - - -
Poslovni rashodi 140.672 41.561 251 224 1
Financijski prihodi 3.971 2.159 - - 0
Financijski rashodi 342 97 - - -
Ukupni rashodi 141.014 41.659 251 224 1
Dobit ili gubitak razdoblja −7.581 −7.447 −251 −224 −1
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −7.581 −7.447 −251 −224 −1
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 22.233 21.608 21.608 21.608 21.608
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 22.233 21.608 21.608 21.608 21.608
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 25.932 3.027 2.776 2.705 2.703
Potraživanja 3.423 2.563 2.563 2.563 2.563
Financijska imovina 709 - - - -
Novac u banci i blagajni 7.472 463 212 141 140
Ukupno aktiva 48.166 24.636 24.385 24.313 24.312
🧾 Račun dobiti i gubitka
2018 2019 2020 2021 2022
Ukupni prihodi 1.005.357 257.767 - - 1
Poslovni prihodi 975.436 241.499 - - -
Poslovni rashodi 1.059.895 313.147 1.892 1.694 11
Financijski prihodi 29.921 16.268 - - 1
Financijski rashodi 2.582 735 - - -
Ukupni rashodi 1.062.477 313.882 1.892 1.694 11
Dobit ili gubitak razdoblja −57.120 −56.115 −1.892 −1.694 −10
Dobit ili gubitak prije oporezivanja −57.120 −56.115 −1.892 −1.694 −10
Porez na dobit - - - - -
🧾 Bilanca
Dugotrajna imovina 167.521 162.811 162.811 162.811 162.811
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 167.521 162.811 162.811 162.811 162.811
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 195.387 22.810 20.918 20.381 20.371
Potraživanja 25.792 19.316 19.316 19.316 19.316
Financijska imovina 5.349 - - - -
Novac u banci i blagajni 56.301 3.494 1.602 1.065 1.055
Ukupno aktiva 362.908 185.621 183.729 183.192 183.182

DAMTEX-MEĐIMURKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, zastupanje i proizvodnju Čakovec