DAMI HELIX d.o.o.

Uzgoj ostalih životinja • osnovano 2010. godine

Kontakt

Vladimira Ruždjaka 20
Zagreb

☎ +385 1 6604 888

 

OIB46346316400

MBS080732546

2018 2020
Prihodi 10,3k 102,0k
Dobit (neto) -19,2k 52,6k
Imovina 59,9k 19,6k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -
2018 2020
Prihodi 1,36k 13,5k
Dobit (neto) -2,55k 6,98k
Imovina 7,95k 2,61k
Zaposleni - -
Prosječna plaća - -

Vlasnici i uprava

Dunja Prica jedini osnivač d.o.o., direktor

DAMI HELIX d.o.o. GFI Godišnji financijski izvještaji

2015 2016 2017 2018 2020
Ukupni prihodi 45 6 12,9k 10,3k 102,0k
Poslovni prihodi - - 12,9k 10,3k 9,79k
Poslovni rashodi 3,15k 3,72k 14,0k 29,5k 45,3k
Financijski prihodi 45 6 2 2 92,2k
Financijski rashodi 53 26 1 26 -
Ukupni rashodi 3,20k 3,74k 14,0k 29,5k 45,3k
Dobit ili gubitak razdoblja -3,15k -3,74k -1,14k -19,2k 52,6k
Dobit ili gubitak prije oporezivanja -3,15k -3,74k -1,14k -19,2k 56,6k
Porez na dobit - - - - 4,03k
2015 2016 2017 2018 2020
Dugotrajna imovina 31,6k 31,6k 58,1k 52,1k -
Nematerijalna imovina - - - - -
Materijalna imovina 29,3k 29,3k 55,8k 49,7k -
Financijska imovina - - - - -
Potraživanja - - - - -
Kratkotrajna imovina 48,3k 57,4k 32,7k 7,84k 19,6k
Potraživanja 25,6k 25,8k 18,3k 282 282
Financijska imovina - - - - -
Novac u banci i blagajni 18,5k 27,4k 14,4k 6,66k 19,4k
Ukupno aktiva 79,9k 89,1k 90,9k 59,9k 19,6k

DAMI HELIX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu Zagreb